ความร่วมมือแนวใหม่ของขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่กลุ่มอันดามัน

 • photo , 960x720 pixel , 165,759 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 134,252 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 112,816 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 134,354 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 146,720 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 123,383 bytes.

ขบวนองค์กรชุมชน กลุ่มจังหวัดอันดามัน โดยการเสริมความเข้มแข็งของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคใต้

จัดพูดคุย ค้นหาเป้าหมายที่แท้จริง ว่าชุมชนกำลังต้องการและดำเนินการอะไรอยู่บ้าง

1.เนื่องการรับรองสิทธิชุมชนที่ทับซ้อนกับรัฐให้ชอบด้วยกฎหมาย

2.การจัดสวัสดิการชุมชนสู่สวัสดิกาสังคม

3.การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มั่นคง

4.การสร้างความมั่นคงทางอาหารปลอดภัยเพืี่อทุกคน

5.การสร้างกลไกส่งเสริมชุมชนปลอดภัยจากภัยพิบัติ

ผลสรุปจะนำไปสู่การออกแบบ สร้างความร่วมมือ กับภาคี 6 องค์กร ใน 6 จังหวัด ต่อไป

ซึ่งเครือข่ายองค์กรชุมชน ได้บันทึกความร่วมมือกับ

หอการค้า 6 จังหวัด

สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 6 จังหวัด

เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน 6 จังหวัด

เครือข่ายประมงพื้นบ้าน 6 จังหวัด และสภาเกษตร 6 จังหวัด

เป็นความร่วมมือแนวใหม่ของขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่กลุ่มอันดามันที่อาจเป็นการนำร่องสู่การขยายความร่วมมือไปสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป

แล้วการเมืองไทยที่กำลังสาละวนอยู่

โปรดฟังและเรียนรู้ในอนาคตอันใกล้นี้  ท่านต้องมาฟังข้อเสนอ และนำไปเป็นนโยบายต่อไป อย่าติดกับความขัดแย้งทางการเมืองอยู่

ไมตรี จงไกรจักร์  รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 2250
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง