คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดอีกกลไกเพื่อการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

photo  , 1317x640 pixel , 84,372 bytes.

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เห็นได้ชัดว่าเป็นกรรมการอีกชุดที่ควรมีบทบาทต่อจังหวัดเป็นอย่างมาก ด้วยมีหน้าที่ดูแลในเรื่องที่ใกล้ชิดกับประชาชน แต่ก็มีข้อจำกัดอีกมากมายที่จะต้องค่อยทำค่อยไป ขณะที่ปัญหารอไม่ได้ รอบนี้มีวาระสำคัญ

๑.เรื่องสืบเนื่องจากภารกิจกระตุ้นให้อปท.ออกข้อบัญญัติด้านสาธารณสุขที่สำคัญใน ๕ ประเด็น ได้แก่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร การจัดการสิ่งปฎิกูล ตลาด และการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ คณะทำงานได้ยกร่างแล้วเสร็จ พร้อมจะเผยแพร่ผ่านท้องถิ่นจังหวัดไปยังอปท.เพื่อนำไปปรับใช้ในการออกข้อบัญญัติต่อไป

๒.การปรับปรุงเตาเผาขยะติดเชื้อของทน.ยะลา เพื่อรองรับการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง(๓๖๑๘ กก./วัน) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมรับ ให้อปท.ในฐานะที่รับผิดชอบออกข้อบัญญัติเพื่อจัดการต่อไป

๓.การจัดทำถังขยะอินทรีย์ประจำครัวเรือน จังหวัดสงขลามีนโยบายให้ราชการทำเป็นตัวอย่าง เริ่มจากข้าราชการส่วนภูมิภาค ต่อไปจะเป็นกำนัน/ผญ. แล้วกระจายไปทุกกลุ่ม ปัจจุบันจังหวัดให้ท้องถิ่นดำเนินการ ส่งรายงานทั้งตัวบุคคลและจำนวนครัวเรือนที่ปฎิบัติ ปรากฏว่าท้องถิ่นดำเนินการไปแล้ว ๔๓% ราชการ ๓๐% ครัวเรือน ๘.๙๙% ท้องถิ่นที่ดำเนินการได้ดี เช่น อบต.รัตภูมิ ๒๙๘๐ ครัวเรือน ทม.ทุ่งตำเสา ๒๗๖๗ ครัวเรือน ทม.ปาดังเบซาร์ ๑๗๔๖ ครัวเรือน ทต.ปาดังเบซาร์ ๑๗๔๖ ครัวเรือน ทต.ท่าช้าง ๑๕๘๐ ครัวเรือน ทต.พะวง ๑๔๓๒ ครัวเรือน ทต.สำนักขาม ๑๓๐๐ ครัวเรือน อบต.พังลา ๘๑๐ ครัวเรือน อบต.เปียน ๗๒๔ ครัวเรือน อบต.ปริก ๖๗๑ ครัวเรือน

๔.กรณีประชาชนได้รับผลกระทบด้านมลพิษจากการดำเนินงานบริษัทจีเดค จำกัด ศูนย์ดำรงธรรมมีภารกิจไปลงพื้นที่กับผู้ตรวจมหาดไทย ได้แจ้งความก้าวหน้าสั้นๆ ทางผู้เชี่ยวชาญจากมอ.รายงานว่ามีการเก็บข้อมูลประชากรละแวกนั้น ผลการศึกษาพบสถิติผู้ป่วยจากโรคทางเดินหายใจที่ไปรพ.มีมากขึ้นในรอบ ๕ ปี จะต้องคัดกรองและหาสาเหตุต่อไป และควรศึกษาคู่กับการวัดปล่องควันของบริษัท ขณะที่เทศบาลได้ผ่านงบจะรื้อร่อนบ่อขยะเก่า จะเป็นปัญหาตามมาในอนาคต

๕.กรณีเกิดโรคอาหารเป็นพิษจากเชื่อโรต้าไวรัสที่โรงแรมแห่งหนึ่งในสงขลา ตรวจสอบแล้วพบต้นตอมาจากแหล่งน้ำใช้ น้ำดื่ม ที่คาดว่าเป็นบ่อน้ำตื้น ปัจจุบันโรงแรมได้ปรับระบบน้ำใหม่ทั้งหมดแล้ว

เห็นได้ชัดว่าท้องถิ่นรับบทหนักทุกเรื่อง

ประชุมรอบนี้ชอบใจตรงที่สาธารณสุขจังหวัดแจกกระเป๋ายาสามัญประจำตัว ไว้พกติดตัว ไอเดียดีครับ

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 2552
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง