ภาคีเครือข่ายร่วมสร้างสังคม "สงขลาไม่ทอดทิ้งกัน"

 • photo , 1000x750 pixel , 132,949 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 25,806 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 35,361 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 33,489 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 36,412 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 39,792 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 42,434 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 40,577 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 41,617 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 37,497 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 38,874 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 37,289 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 39,641 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 33,588 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 33,566 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 34,287 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 23,234 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 43,838 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 35,238 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 37,414 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 37,774 bytes.

"ร่วมสร้างสังคมสงขลาไม่ทอดทิ้งกัน"

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการจังหวัดสงขลาประสานท่านนายอำเภอปัญญา จินดาวงศ์ ในฐานะประธานพชอ.นาหม่อมมาร่วมต้อนรับ และพูดถึงความร่วมมือในการดูแลคนยากลำบากฯ ณ ห้องประชุมอำเภอนาหม่อม

ชวนภาคีเครือข่ายที่ทำงานดูแลคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม(คนพิการ ผู้สูงอายุ คนด้อยโอกาส ฯลฯ) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยประสานงานเครือข่ายหลักๆที่สามารถมาร่วมได้แก่ พชอ.(คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ)นาหม่อม กระแสสินธุ์ บางกล่ำ นาทวี ศปจ.สงขลา/ทีมงานจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ต.บ่อแดง ต.สนามชัย ทม.ปาดังเบซาร์ ต.นาหว้า ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการจังหวัดสงขลา สมาคมอาสาสร้างสุข และมูลนิธิชุมชนสงขลา

ร่วมทำความรู้จัก และมีข้อสรุปสำคัญๆที่จะร่วมมือกันได้แก่

๑.รับสมัครคนพิการมาร่วมเย็บกระเป๋าผ้า ร่วมกับโครงการผ้าสร้างสุข สมาคมอาสาสร้างสุข ต้องการรับคนพิการหรือคนดูแล ที่ต้องการสร้างรายได้ด้วยการตัดเย็บกระเป๋าผ้าจากเสื้อผ้ามือสอง โดยมีระบบคัดกรอง การสอนตัดเย็บ การรับบริจาคเครื่องจักร การผลิตคิวอาร์โค้ดคนพิการหรือกลุ่มเพื่อให้เห็นที่มาของผลผลิต

๒.ความร่วมมือกับ ๔pwสงขลา/ศปจ.สงขลา/มูลนิธิชุมชนสงขลา ผ่านโครงการพลเมืองอาสาฯ โดยการลงช่วยเหลือคนยากลำบากฯ รายงานผลผ่านระบบเยี่ยมบ้าน iMed@home โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างพชอ. ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการ เครือข่ายตำบลธรรมนูญตำบลน่าอยู่ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ สมาคมอาสาสร้างสุข พมจ. สสจ. ในพื้นที่ ๑๖ อำเภอ

-อำเภอนาหม่อม มีภาคีหลักได้แก่ พชอ.นาหม่อม ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ศปจ.นาหม่อม

-อำเภอหาดใหญ่ พชอ.หาดใหญ่ ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ธรรรมนูญตำบลทุ่งตำเสา ศจป.อำเภอ โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยฯ

-อำเภอสะเดา ธรรมนูญตำบลทม.ปาดังเบซาร์

-อำเภอคลองหอยโข่ง ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ทต.โคกม่วง ศปจ.อำเภอ

-อำเภอเมือง ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตำบลบ่อยาง โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยอบจ. พมจ. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯNode flagshipสสส.สงขลา

-อำเภอบางกล่ำ พชอ.บางกล่ำ ศปจ.อำเภอ

-อำเภอรัตภูมิ ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ท่าชะมวง ศูนย์สร้างสุขชุมชน

-อำเภอสิงหนคร พช.(กองทุนสตรี) ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ปากรอ พชอ.สิงหนคร ศปจ.อำเภอ

-อำเภอกระแสสินธุ์ พชอ.กระแสสินธุ์ พมจ.

-อำเภอสทิงพระ ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ต.บ่อแดง ต.สนามชัย ศปจ.อำเภอ

-อำเภอระโนด ศูนย์สร้างสุขชุมชน ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ทต.ระโนด อบต.ระโนด

-อำเภอจะนะ พชอ.จะนะ ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ต.นาหว้า ศจป.อำเภอ

-อำเภอเทพา ธรรมนูญตำบลน่าอยู่เทพา ท้องถิ่นอำเภอ

-อำเภอนาทวี พชอ.นาทวี ธรรมนูญตำบลน่าอยู๋ ต.ทับช้าง ต.ท่าประดู่ โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยฯ ศูนย์สร้างสุขชุมชน พมจ. Node flagshipสสส.สงขลา

-อำเภอสะบ้าย้อย พชอ.สะบ้าย้อย ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ต.คูหา ศุนย์สร้างสุขชุมชน โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยฯ Node flagship สสส.สงขลา

๓.สอนการใช้ระบบเยี่ยมบ้านผ่านแอพฯ ตั้งแต่เรื่องพื้นฐา่น การสมัครสมาชิก การเปิดใช้ ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติ ใช้ระบบเยี่ยมบ้าน บันทึกภาพ พร้อมรายละเอียดการให้ความช่วยเหลือมีทั้งแบบจิตอาสา และแบบกลุ่มเพื่อให้เกิดการบูรณาการงานโดยใช้คนเป็นตัวตั้ง

แต่ละเครือข่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน มีแง่มุมในเชิงปฎิบัติเช่น การช่วยคนป่วยที่รออนุมัติบัตรประชาชน การทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายต่างๆในพื้นที่

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนฯ มอบพัดลมให้กับสมาชิกคนพิการที่สามารถช่วยตัวเองได้ดี นำรถที่ดัดแปลงจนสามารถขับขี่ได้ มีทางขึ้นลง อำนวยความสะดวก สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน


ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7687
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง