ความร่วมมือเพื่อการปลูกและแปรรูปสมุนไพร ขมิ้นชัน เพื่อการพึ่งพาตนเองและใช้ทางการแพทย์พื้นที่จังหวัดสตูล

  • photo  , 960x720 pixel , 63,237 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 78,953 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 74,825 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 63,826 bytes.

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสตูล (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  ร่วมกับสาธารณสุข จ.สตูล, รองผอ.รมน.สตูล, เกษตรจังหวัด, อุตสาหกรรม, พาณิชย์, พลังงาน, ม.สงขลานครินทร์, และสภาเกษตรกร

ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูก/แปรรูปสมุนไพร ขมิ้นชัน เพื่อการพึ่งพาตนเองและใช้ทางการแพทย์ โดยมีกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกสมุนไพร 5 กลุ่มและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมกว่า 80 คน ณ ห้องประชุม สนง.สาธารณสุข จ.สตูล

โดยมีนายศักดา วิทยาศิริกุล รองผวจ.สตูลเป็นประธานในพิธีเปิด

นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุข จ.สตูล กล่าวว่า ทางรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร โดยมุ่งเน้นเติมเต็มด้วยวิทยการความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนาต่อยอดเพื่อให้สมุนไพรไทยเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มรายได้ประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ เกิดการพึ่งพาตนเองและรวมกลุ่มกันอย่างมีพลัง

โดยมีบริษัทประชารัฐฯสนับสนุนพันธุ์ขมิ้นชัน คณะเภสัชศาสตร์ มอ.และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูลสนับสนุนวิทยากร กอ.รมน.จ.สต.(ท) ร่วมสนับสนุนงบประมาณสำหรับการสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร

ด้านนายวิทชัย อรุณอร่ามศักดิ์ ประธานบริษัทประชารัฐฯ กล่าวว่า บริษัทได้สนับสนุนเกษตรกรปลูกและแปรรูปขมิ้นชัน เพื่อทางการแพทย์โดยประสานกับ ม.อ. ซึ่งขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์เป็นทั้งอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์ความงาม มีการวิจัย หลากหลายเพื่อแปรรูป  ในความต้องการมีเยอะ  จึงเชิญกลุ่มเกษตรกรมาร่วมโครงการ และให้ความรู้โดยภาพรวม และสนับสนุนพันธุ์ขมิ้นชัน เพื่อนำไปปลูกและนำมาจำหน่ายให้กับบริษัทฯโดยทางบริษัททำหน้าที่รวบรวมผลผลิตส่งให้กับทาง ม.อ. (สารสำคัญเกิน 5%) เนื่องจากตลาดการแพทย์มีความต้องการสูง มีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่ทำจากขมิ้นชัน และความต้องการขณะนี้ยังไม่เพียงพอ ซึ่งวันนี้มี 10 หน่วยงานที่ร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกร ผู้ปลูกสมุนไพร

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกสมุนไพรต้องมีการปรับตัวในการปลูกเชิงพานิชย์จากที่เคยปลูกเพื่อบริโภคและขายตามตลาดทั่วไป โดยเฉพาะการปลูกที่ต้องให้สารเคอคูมินอยมีปริมาณสูงจึงจะส่งเข้าไปยัง ม.อ.เพื่อผลิตเป็นอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์ต่างๆได้  จึงถือเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้ครัวเรือน

Kanyapat Ang Rattanapan รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 2250
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง