งานขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง ภารกิจร่วมเขต 11 และเขต 12

 • photo , 2048x1152 pixel , 188,475 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 124,916 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 97,322 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 108,640 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 101,938 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 110,002 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 153,035 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 170,789 bytes.

ขึ้นสุราษฎร์ธานี นัดทีมทำงานเขต ๑๑ หารือการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ ได้ข้อสรุปที่ทำให้เห็นภาพรวมของวิธีคิดและวิธีการ ที่สุดท้ายสามารถผสมผสานไปด้วยกัน

๑.รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง ของเขต ๑๒ นำกรณีจังหวัดสงขลาไปขยายผล เป็นรูปแบบที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกับเครือข่ายภาคประชาสังคม โดยมีกิจกรรมเด่นคือการสนับสนุนศูนย์สร้างสุขชุมชนที่มีสถานที่ จิตอาสาประจำศูนย์ รูปแบบการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ และสามารถเป็นกลไกประสานงาน ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ คนด้อยโอกาสในพื้นที่ในด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่และนอกพื้นที่

ร่วมแก้ปัญหาระบบข้อมูลที่เป็นข้อจำกัดของการทำงานบูรณาการ การสร้างศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์ระดับจังหวัด และการพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง ผ่านแอพพลิเคชั่น iMed@home ที่จะนำข้อมูลเข้า นำเสนอข้อมูล และระบบเยี่ยมบ้านในแบบที่ช่วยให้เครือข่ายต่างๆร่วมกันทำงานเพื่อดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ และคนยากลำบากฯ ซึ่งเป็นคนๆเดียวกัน รองรับประชากรที่เข้าถึงสิทธิ์และเข้าไม่ถึงสิทธิ์

๒.รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพฤติพลัง เขต ๑๑ นำเสนอมีความรู้ในด้านการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุให้กับชมรมผู้สูงอายุ/ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ นำไปดูแลกันเองและดูแลผู้สูงอายุด้วยกัน และการใช้โปรแกรมกระตุ้นสมองที่มีการนำร่องระดับภาคที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแบบคัดกรองผู้สูงอายุบกพร่องระยะต้น จนเข้าสู่ภาวะสมองเสื่อม มีกายอุปกรณ์ที่จำเป็น

ทั้งสองรูปแบบสามารถนำมาใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ คนยากลำบากฯ ซึ่งบางคนเป็นคนเดียวกัน

๓.ประสานพื้นที่ขยายผลจะเป็นพื้นที่ตำบลจังหวัดละอย่างน้อย ๑ แห่ง ร่วมเรียนรู้และขับเคลื่อนก่อนงานสร้างสุขภาคใต้ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมปุระนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขต ๑๒ ประกอบด้วย

ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

ต.ทับช้าง ต.คูหา ต.บ่อยาง จังหวัดสงขลา

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

ต.โคกสะตอ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3401
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง