สร้างคนรุ่นใหม่ ให้มองกว้างและไกลกว่าเดิม ยุทธศาสตร์งานพัฒนาคนรุ่นใหม่ภาคใต้ตอนบน

 • photo , 720x478 pixel , 68,836 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 118,140 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 105,876 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 112,333 bytes.
 • photo , 618x960 pixel , 58,141 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 114,087 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 132,354 bytes.

มีโอกาสเข้าร่วมงาน " สร้างคนรุ่นใหม่ ให้มองกว้างและไกลกว่าเดิม " ของเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนบน

ซึ่งเดิมผมเคยทำงานที่เครือข่ายนี้ ได้เห็นความเปลี่ยนแปลง จากเดิมทำเรื่องปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ(เหล้า บุหรี่)
ยกระดัยสู่ภัยคุกคามทางสุขภาพต่อเด็กและเยาวชน ในคราวนี้มีการออกแบบให้เห็นภัยคุกคามต่อเยาวชนแบบองค์รวม ทั้งด้าน

สุขภาพ (เหล้า บุหรี่) ภัยพิบัติ (อุทกภัย วาตภัย)

ความมั่นคงทางอาหารในท้องถิ่น

ระบบนิเวศ (คนกับธรรมชาติ)

ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม (ขยะทางทะเล ที่ดิน)

ศิลปะ/วัฒนธรรม (เพลงบอก/มโนราห์/หนังตะลุง) และ

ความหวงแหนถิ่นฐานบ้านเกิด

ที่จริงทุกประเด็นนั้นล้วนเป็นเรื่องสุขภาวะทั้งสิ้น แต่ขึ้นอยู่กับมุมมองและการเชื่อมโยงทุกเรื่องราวอย่างเป็นระบบ "เพราะมีสิ่งหนึ่ง จึงมีอีกสิ่งหนึ่งเสมอ"
ไม่มีเรื่องใดอยู่อย่างสันโดดและไม่สัมพันธ์กัน

และที่สำคัญคือการให้เยาวชน "คิดได้ อยู่เป็น เห็นภัย ใจนิ่ง ทันเทคโนโลยี่ มีความพร้อม และอยู่รอดปลอดภัย " ในสภาวะการณ์ซับซ้อนในยุคปัจุบัน เป็นเรื่องที่จำเป็นยิ่งนัก เมื่อสามารถก้าวข้ามสีทันดรเดิมๆได้ก็จะพบว่า

ความหวังยังมีเสมอ ขอแค่เริ่มมองให้กว้าง วางเป้าให้ไกล

ปล.งานนี้กับข้าวอร่อยมาก จากวัตถุดิบในท้องถิ่น ที่เด็กไปหามาได้

รายงานโดย นายเรียง สีแก้ว ผู้ประสานงานสมัชชาประชาชน ภาคใต้

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4354
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง