ธรรมนูญบ้านเปี่ยมสุข เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ จังหวัดกระบี่

 • photo , 1000x667 pixel , 103,212 bytes.
 • photo , 1000x730 pixel , 142,029 bytes.
 • photo , 1000x679 pixel , 110,845 bytes.
 • photo , 637x960 pixel , 116,313 bytes.
 • photo , 1000x678 pixel , 100,866 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 115,270 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 100,859 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 94,606 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 90,883 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 87,348 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 96,661 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 114,316 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 114,953 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 92,628 bytes.
 • photo , 637x960 pixel , 137,373 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 108,587 bytes.
 • photo , 960x670 pixel , 167,165 bytes.
 • photo , 1000x730 pixel , 142,029 bytes.
 • photo , 1000x679 pixel , 110,845 bytes.
 • photo , 637x960 pixel , 116,313 bytes.
 • photo , 1000x678 pixel , 100,866 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 115,270 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 100,859 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 94,606 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 90,883 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 87,348 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 96,661 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 114,316 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 114,953 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 92,628 bytes.
 • photo , 637x960 pixel , 137,373 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 108,587 bytes.
 • photo , 960x670 pixel , 167,165 bytes.

"ธรรมนูญบ้านเปี่ยมสุข เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้"

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวทีธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

เป็นเวทีทบทวนสถานการณ์ในพื้นที่เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เพื่อจัดทำธรรมนูญสุขภาพในพื้นที่ นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวลึกใต้ ประธานสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ ท่านปลัด นักวิชาการ อสม. ตัวแทนกลุ่มต่างๆ และประธานศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด และคณะ ได้ร่วมกัน พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการจัดทำธรรมนูญสุขภาพในพื้นที่ ได้มีข้อตกลงร่วมกันในการจัดทำธรรมนูญ "บ้านเปี่ยมสุข" เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวบ้านในเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำธรรมนูญเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เพื่อได้ร่วมกันยกร่างธรรมนูญและประกาศใช้ธรรมนูญ ต่อไป

สนับสนุนโดย

สช.สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ศปจ.ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดกระบี่

ทิตอารุณ สัจจสุจริตกุล รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4354
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง