การพัฒนากลไกสร้างสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่(กขป.-พชจ.-พชอ.-พชต./กองทุน - ชุมชน)

  • photo  , 960x696 pixel , 124,481 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 117,974 bytes.
  • photo  , 720x960 pixel , 46,364 bytes.

การพัฒนากลไกสร้างสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่ (พชอ.-กองทุนสุขภาพท้องถิ่น)

เรื่องนี้เป็นหนึ่งประเด็นในมิติความมั่นคงทางสุขภาพ:กลไกทางสุขภาพ (กขป.-พชจ.-พชอ.-พชต./กองทุน - ชุมชน) และจากเวทีสร้างสุขภาคใต้มีข้อเสนอหนึ่งที่ ขอให้ 4 ตระกูล ส. บูรณาการกลไกเสริมสร้างสุขภาวะระดับพื้นที่. และ อีก 4 ข้อเสนอให้เครือข่ายสุขภาพฯ. ได้ประสานความร่วมมือกันสร้างสุขภาวะ ทั้ง 4 มิติ สุขภาพ -มนุษย์-อาหาร-ทรัพยากร

ภาคใต้มาร่วมกันทั้งเขต 11-12 มาออกแบบงานให้สนามความร่วมมือระดับอำเภอ พชอ. เกิดขึ้นจริงผ่านกลไกกองทุนสุขภาพ ให้มีแผนงาน/โครงการคุณภาพ. พร้อมระบบ M&E โดยทีมพี่เลี้ยง. Coaching ในพื้นที่ นำร่อง 14 พชอ. / 140-160 กองทุน

โดยการสนับสนุนจาก. สสส.- สจรส.มอ., สธ.- กรม สบส., สปสช., สช. ทั้ง 12 เขต

ก้าวกันต่อไปภาคใต้แห่งความสุข. >>>>> ประเทศไทยน่าอยู่

ทวีวัตร เครือสาย รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4663
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง