ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

by kannapat @March,14 2017 11.58 ( IP : 122...12 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ เขต 11
 • photo , 1000x750 pixel , 92,505 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 96,811 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 96,679 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 96,783 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 104,795 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 88,588 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 126,307 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 114,260 bytes.

ตามที่ได้มีการประกาศรับสมัครคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น บัดนี้คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชำชน เขต ๑๑ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนำคม ๒๕๖๐ และได้ทำกรตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครในเขตพื้นที่เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบัญชีผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามประกาศดังกล่าว ดังรายชื่อในเอกสารประกอบ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1984
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง