ว่าด้วยเรื่อง "ธรรมนูญสุขภาพ"

 • photo , 1000x750 pixel , 147,273 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 51,606 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 79,512 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 56,710 bytes.
 • photo , 960x710 pixel , 107,385 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 98,586 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 72,012 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 66,075 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 89,569 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 47,302 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 106,989 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 101,222 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 98,070 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 95,571 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 95,797 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 84,308 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 86,854 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 83,448 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 101,720 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 104,640 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 102,175 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 96,237 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 116,716 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 188,053 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 91,029 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 87,582 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 107,316 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 113,854 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 149,198 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 93,408 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 144,309 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 99,173 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 149,079 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 117,257 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 73,664 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 69,880 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 122,432 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 86,340 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 80,010 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 108,969 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 95,492 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 150,512 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 104,054 bytes.
 • photo , 1152x2048 pixel , 107,345 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 149,856 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 118,717 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 181,535 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 90,066 bytes.

"ธรรมนูญสุขภาพ"  บันทึกโดย ชาคริต โภชะเรือง

ตอนที่ผมเอ่ยปากชวนนายกขุนทอง ตำบลชะแล้ทำธรรมนูญสุขภาพตำบล ปี ๒๕๕๑ นั้นผมกับพื้นที่คุ้นเคยกันดีแล้ว ด้วยการลงมือทำแผนสุขภาพตำบล ปูพื้นฐานสุขภาพในมุมสุขภาวะ การเปิดกรอบคิดนี้ทำให้ฐานการทำธรรมนูญสุขภาพจึงเกิดขึ้นได้ไม่ยาก

กติกาหรือข้อตกลงของชุมชน...นับเป็นพื้นฐานของวิถีชุมชนที่จำเป็นต้องมีเพื่ออยู่ร่วมกัน แต่ก็เป็นไปในหลายลักษณะ กล่าวคือ มีทั้งรูปแบบที่เป็น Hard power กำหนดกติกาหรือกฏระเบียบในเชิงของกฏหมาย หรือกฎระเบียบเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยที่อำนาจอยู่ในมือผู้ปกครอง แต่ก็มีกติกาหรือข้อตกลงของชุมชนที่มีร่วมกันจนเป็นที่รับรู้กันเองในพื้นที่นั้น เป็นไปทั้งแนวจารีต หลักศาสนา และวิถีชุมชน ออกจะเป็นไปในแนว soft power มากกว่า

ธรรมนูญสุขภาพก็เช่นกัน เกิดขึ้นจาก ๒ ฐานคิดเช่นนี้ที่ผสมผสานไปด้วยกัน ส่วนจะเข้มข้นไปในทางใดก็ขึ้นอยู่กับใครเป็นแกนนำหรือความเชื่อของทีมงานนั้นกำกับ

ถึงกระนั้น ยังสามารถจำแนกย่อยได้อีก ๒ ลักษณะ กล่าวคือ เป็น "กติกา" หรือ "ข้อตกลง" หรือเป็น "เจตนารมณ์ หรือทิศทางการพัฒนา" ของพื้นที่หรือประเด็นนั้น
ซึ่งหลายแห่งสามารถยกระดับไปถึงแผนพัฒนาเชิงพื้นที่หรือนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม มักพบในตำบลที่มีฐานความร่วมมือที่ดี มีความต่อเนื่องของการบริหารจัดการ มีผู้นำที่เชื่อมั่นในแนวทางการมีส่วนร่วม กับอีกรูปแบบที่ปรากฏในแง่ของ "ข้อตกลง" หรือกติกาชุมชน ที่กำหนดเพื่อนำไปสู่การปฎิบัติร่วมกัน ทำซ้ำจนเกิดเป็นค่านิยมร่วมของคนในพื้นที่ ซึ่งแนวทางหลังนี้ถือเป็นพื้นฐานประสบการณ์ของประชาชน เป็นกระบวนการประชาธิปไตยพื้นฐานที่จำเป็นจะต้องสะสมเชิงปริมาณก่อนยกระดับไปสู่คุณภาพใหม่

ตำบลที่กำลังเริ่มต้น หรือความร่วมมือยังไม่ดีนัก สามารถเริ่มต้นด้วยทำข้อตกลง หรือกติกาดังกล่าว โดยเริ่มดำเนินการในจุดหรือกลุ่มคนที่ไม่จำเป็นจะต้องร่วมกันทั้งตำบล

ขอให้อยู่บนฐานปัญหาร่วมที่มีพลัง ข้อตกลงดังกล่าว ก็สามารถสร้างพลังของความเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน

สำหรับผมแล้วจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุด ถือเป็น "กระดุมเม็ดแรก" ก็คือ

แกนนำและคณะทำงานควรเข้าใจและมองเห็นคุณค่าของการทำธรรมนูญ ที่มีกระบวนการดำเนินการที่แตกต่างจากการมีส่วนร่วมแบบเดิม ใน ๓ สาระสำคัญ คือ

๑)เข้าใจอย่างลึกซึ่งว่าสุขภาพคือสุขภาวะ

๒)มองเห็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งปัจเจก สภาพแวดล้อม และระบบ

๓)เข้าใจกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

เหล่านี้คือฐานแห่งภูเขาน้ำแข็ง ที่ปลายยอดเป็นผลของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบไม่มีส่วนร่วมที่เป็นกระแสหลักของการพัฒนา

จำเป็นจะต้องละลายสลายตัวก่อนดำเนินการ หรือค่อยๆทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

เก็บสาระจากเวทีแลกเปลี่ยนของภาคใต้

.................................................

มวลมิตรคือพลัง@วงภาคใต้  บันทึกโดย ทวีวัตร เครือสาย

นักประชุมชำนาญการกับนักปฏิบัติการระดับพื้นที่  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ธรรมนูญสุขภาพอันเป็นเครื่องมือเชื่อม/จัดความสัมพันธ์ของผู้คน-กลุ่มองค์กร-หน่วยงานในชุมชนท้องถิ่น

เป็นเครื่องมือพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น

เป็นเครื่องมือยกระดับกองทุนสุขภาพท้องถิ่น. เป็นเครื่องมือ ฯ อีกมากมาย

จะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร?  คือต้องเข้าใจ  เข้าถึงหลักการส่งเสริมสุขภาพ (ออตตาว่า ปี 29 )  ปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพ และการทำยุทธศาสตร์หรือแผนแบบมีส่วนร่วม. ประชาธิปไตยกินได้. ธรรมนูญกินได้และมีชีวิต

สรุปย่อจากเวทีเมืองลิกอร์. นครศรีธรรมราช

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5167
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง