ประชาคมเพื่อออกแบบกิจกรรมทางกาย โครงการชุมชนน่าอยู่บ้านท่าพรุ ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ ปีที่3

 • photo , 1000x667 pixel , 152,200 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 72,794 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 116,248 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 199,230 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 103,025 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 112,960 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 90,528 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 108,683 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 79,593 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 132,557 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 80,668 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 114,124 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 77,504 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 102,748 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 120,727 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 103,676 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 119,445 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 130,538 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 96,483 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 72,794 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 115,307 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 116,248 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 199,230 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 103,025 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 112,960 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 90,528 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 108,683 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 79,593 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 132,557 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 80,668 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 114,124 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 77,504 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 102,748 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 120,727 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 103,676 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 119,445 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 130,538 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 96,483 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 115,307 bytes.

"เวทีประชาคม เพื่อออกแบบกิจกรรมทางกาย ชุมชนน่าอยู่บ้านท่าพรุ "

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 สภาผู้นำชุมชนบ้านท่าพรุ ได้จัดกิจกรรม เวทีประชาคมเพื่อออกแบบกิจกรรมทางกาย โครงการชุมชนน่าอยู่บ้านท่าพรุ ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ ปีที่3

ซึ่งจะดำเนินงานในประเด็นส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางกาย 150 นาทีต่อสัปดาห์ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านท่าพรุ(มัสยิด) ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่

โดยมีภาคีหน่วยงานจาก รพ.สต. , อบต. ชมรมผู้สูงอายุ , อสม. และรวมทั้งพี่เลี้ยงเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ มีการออกแบบการทำกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ในสระ มาให้ความรู้ถึงกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับวัย พร้อมสาธิตการใช้ท่าทางเบื้องต้น

สนับสนุนโดย สสส.สำนัก6 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม หน่วยจัดการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน

ทิตอารุณ สัจจสุจริตกุล รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9626
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง