ขาประเมินสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของคนกระบี่

 • photo , 1000x667 pixel , 108,722 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 90,899 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 82,625 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 81,144 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 95,685 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 74,123 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 79,863 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 94,725 bytes.

"สรุปข้อมูล เพิ่มเติมเนื้อหา 3 ประเด็น ขาประเมินสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ เพื่อจัดทำเล่มรายงานสมบูรณ์ และเผยแพร่สู่สาธารณะ"

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 (ช่วงบ่าย) กองเลขาฯสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ ได้เชิญประธานกรรมการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จ.กระบี่ ทั้ง 3 ประเด็น รวมทั้งเครื่อข่ายภาคีสมัชชาจังหวัดกระบี่ ศปจ.กระบี่ Node สสส.จ.กระบี่ เข้าร่วมประชุม สรุปเนื้อหาข้อมูลในการขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ (ขาประเมิน) โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (4pw) จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมธัญธัช โรงแรมโกลเด้นฮิลล์ อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อจัดทำเล่มรายงานสบับสมบูรณ์รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) และประมวลผล สื่อสารเผยแพร่การดำเนินงานสู่สังคม สาธารณะ ได้รับทราบต่อไป

ดำเนินงานโดย คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (สมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่) สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

ทิตอารุณ สัจจสุจริตกุล รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4354
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง