สมัชชาพังงาแห่งความสุข ครั้งที่ ๗

 • photo , 1000x505 pixel , 135,591 bytes.
 • photo , 1000x648 pixel , 135,112 bytes.
 • photo , 1000x683 pixel , 140,572 bytes.
 • photo , 1246x736 pixel , 122,386 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 147,633 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 124,977 bytes.
 • photo , 1000x674 pixel , 174,419 bytes.
 • photo , 828x960 pixel , 260,082 bytes.

ความพยายามของภาคชุมชนและภาคประชาสังคมจังหวัดพังงา ในการที่จะสร้างสังคม ชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถจัดการตนเองได้ โดยการผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนในจังหวัดมาร่วมกันคิด ออกแบบทิศทางการพัฒนาร่วมกัน

เริ่มจากประสานความร่วมมือกันเองก่อนของเครือข่ายองค์กรชุมชนต่างๆ ขยับต่อไปประสานภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานราชการในจังหวัด เป้าหมายมุ่งไปที่การพัฒนาที่มีส่วนร่วม มั่นคงและยั่งยืน บนฐานทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมที่ดี และฐานเศรษฐกิจที่พอดำรงชีพได้ ระบบสังคมที่เอื้อเฟื้อ ภายใต้สโลแกน #พังงาแห่งความสุข

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ สมัชชาพังงาแห่งความสุข ครั้งที่ ๗

"สมัชชาพังงาแห่งความสุข” เป็นเวทีประชาชนที่เป็นเครื่องมือหนึ่งในกระบวนการรวมพลัง จัดทำนโยบายสาธารณะ นำเสนอรูปธรรมการพัฒนา และเป็นกลไกในการเชื่อมประสานทุกภาคส่วนในสังคม มีการรับรองมติและกำหนดวาระในการขับเคลื่อน รวมทั้งเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งต่อระดับจังหวัด และผู้กำหนดนโยบายส่วนกลาง

โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี มาร่วมเวทีและรับข้อเสนอเชิงนโยบาย สำหรับในระดับจังหวัดมีนายก อบจ.พังงา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รวมทั้งผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดมาร่วมวงแลกเปลี่ยนร่วมระดมความคิดเห็น และวางจังหวะก้าวการขับเคลื่อนงานร่วมกัน

สำหรับสมัชชาพังงาแห่งความสุข ครั้งที่ ๗ นี้ ขยับไปอีกก้าวด้วยการผนึกกำลังกับ ๓๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และพัฒนาระดับชุมชน
มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันกับภาคีพัฒนาต่างๆ

เป็นเรื่องราวดีๆ ที่ต้องขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ

ภูมิใจที่ พอช.เราเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้านี้ ขอบคุณที่เชิญมาขึ้นเวทีร่วมวงเสวนาวันนี้
เราจะร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน.

สามารถ สุขบรรจง รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8226
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง