ระบบชุมชนรับรองสร้างมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ สหกรณ์นิคมปากพญา เครือข่าย PGS นครศรีธรรมราช

 • photo , 960x720 pixel , 81,007 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 77,497 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 89,897 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 84,708 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 70,583 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 89,978 bytes.

วันที่ 10 ตุลาคม 2562

จัดฝึกอบรมระบบชุมชนรับรองสร้างมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ สหกรณ์นิคมปากพญา เครือข่าย PGSนครศรีธรรมราช ที่ขับเคลื่อนโดยสมาคมอาหารธรรมชาติยั่งยืน
ร่วมสร้างมาตรฐานด้านความมั่นคงทางอาหารยั่งยืนตามหลักภูมิสังคม

มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์

ข้อ 1. ระยะการปรับเปลี่ยนจากเคมีสู่อินทรีย์ ใช้เวลา 6 เดือน หรือ 1 รอบการผลิต

ข้อ 2. ต้องบันทึกกิจกรรมในแปลงอย่างละเอียด สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ข้อ 3. พันธุ์สัตว์น้ำต้องทราบแหล่งที่มาและเชื่อถือได้

ข้อ 4. ห้ามใช้สารเคมีสังเคราะห์ในแปลงเด็ดขาด

ข้อ 5. มีการจัดเก็บอุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตให้เป็นระเบียบเป็นสัดส่วน

ข้อ 6. มีการจัดการน้ำ ต้องมั่นใจว่ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ มีการป้องกันน้ำเสียจากเมือง

ข้อ 7. ต้องมีพืชอาหารในแปลงอย่างน้อย 5 ชนิด เพื่อความมั่นคงทางอาหาร

ข้อ 8. พึ่งพาตนเองน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินการในแปลง

ข้อ 9. ผู้รับการตรวจ ต้องยินยอมให้ตรวจและเปิดเผยข้อมูลการผลิตสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

ข้อ 10. มีการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม

ข้อ 11. ห้ามจับปูไข่นอกกระดองมาบริโภคหรือจำหน่าย

อนันตโชค ศักดิ์สวัสดิ์ รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 0191
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง