ถอดบทเรียนโครงการต้นแบบการดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคมภายใต้การสนับสนุนของ Node flagship สสส.สงขลา

 • photo , 960x540 pixel , 46,107 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 72,345 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 61,962 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 59,507 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 57,064 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 96,272 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 100,805 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 86,748 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 55,041 bytes.

นัด ๓ โครงการต้นแบบการดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคมภายใต้การสนับสนุนของ Node flagship สสส.สงขลามาเจอกัน

ทั้ง ๓ โครงการมีจุดเด่นที่แตกต่างจากฐานเดิมที่ต่างสะสมทุนมาระดับหนึ่งก่อนที่จะมาทำโครงการต่อยอด

๑.ต.ทับช้าง และต.คูหา เป็นพื้นที่ดำเนินงานศูนย์สร้างสุขชุมชนที่มีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพอบจ.สงขลาให้การสนับสนุน มีความร่วมมือหนุนเสริมจากพชอ.ทั้งนาทวีและสะบ้าย้อย รวมถึงหน่วยงานต่างๆก็เริ่มเข้ามาทำงานด้วยอย่างใกล้ชิด ทั้ง ๒ พื้นที่ได้เก็บข้อมูลคนยากลำบากฯ คนพิการ ผู้ป่วยรอการฟื้นฟู ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงลงใน www.communinfo.com หรือแอพฯiMed@home มาก่อนหน้า

๒.เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ่อยาง ต่อยอดจากการทำงานของชุมชนแหลมสนอ่อนในนามกลุ่มออมทรัพย์ ที่ได้ดำเนินการกับศปจ.เมือง เก็บข้อมูลคนยากลำบากมาแล้วเช่นกัน และต่อมาได้รวมตัวกับกลุุ่มออมทรัพย์อีกหลายชุมชนในนามเครือข่าย

ทั้ง ๓ โครงการได้ต่อยอดกิจกรรม เริ่มด้วยการตรวจสอบข้อมูลเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบการทำงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีทั้งรูปแบบเก็บข้อมูลเพิ่ม คืนข้อมูลผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน สร้างการยอมรับและทำให้ฐานข้อมูลที่มีถูกยอมรับ หรือมีการลงเยี่ยมบ้านโดยคนกลาง เก็บภาพถ่ายเชิงประจักษ์มายืนยันความถูกต้องของข้อมูล แหลมสนอ่อนใช้กิจกรรมห้องเรียนชุมชนและการทำกติกาหรือธรรมนูญกลุ่มมาคัดกรองผุ้เข้าร่วมมาเป็นทีมและแกนนำ ค่อยๆเรียนรู้การทำงานของแกนนำแต่ละชุมชน เหล่านี้คือพื้นฐานการทำงานที่จำเป็นจะต้องสะสมและสร้างขึ้นก่อนที่จะเดินหน้าต่อไป

จากข้อมูลที่ได้มา นำมาสู่การทำแผนระดับตำบลและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคล ทั้ง ๓ แห่งเดินทางลัดใช้วิธีเก็บข้อมูลไป แก้ปัญหาไป ด้วยเหตุที่ความเดือดร้อนนั้นรอไม่ได้ หรือแกนนำเองก็ยังไม่ได้ประสานหน่วยงาน หรือสร้างระบบทีมขึ้นมาเพื่อการประสานความช่วยเหลืออย่างบูรณาการไปด้วยกัน แหล่งทุนหรือหน่วยงานที่ลงมาช่วยเองก็ใช้วิธีแยกส่วนลงมาช่วย ด้วยข้อจำกัดด้านเวลาและระเบียบการใช้งบประมาณ ที่สำคัญคือวัฒนธรรมการทำงานแยกส่วน ต่างคนต่างทำยังเป็นกระแสหลักที่เกาะกุมหัวใจ

ความท้าทายก็คือ จะปรับรูปแบบการทำงานจากความคุ้นชินเดิมทั้งการแยกส่วนทำงาน การปรับพฤติกรรมการทำงานจากผู้นำเดี่ยวมาเป็นระบบทีม การเปลี่ยนภาวะผู้นำเดี่ยวมาเป็นนำแบบรวมหมู่ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมทุน ทั้ง๓ โครงการมีระบบข้อมูลที่ครบวงจรตั้งแต่นำเข้า ประมวลผลและรายงานผลสามารถใช้เป็นเครื่องมือใหม่ๆ และนำมาสู่การจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งท้องถิ่น ท้องที่ เอกชน ชุมชน ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ หรือเลือกทำเฉพาะบางเรื่อง...โจทย์นี้ยากนัก เพราะไปปรับระบบการทำงาน บางแห่งยังกำลังสร้างมีส่วนร่วมและปราศจากประสบการณ์ในการทำงานร่วมโดยใช้กลุ่มเป้าหมายเป็นตัวตั้ง อีกทั้งด้วยเหตุแห่งปัญหาที่แต่ละบุคคลประสบอยู่มีหลายประการ ต่างซับซ้อน หลากหลาย ปมปัญหาทางสังคมล้วนเป็นภูเขาน้ำแข็งที่เห็นแต่ปลายยอด หลายปัญหาซ่อนลึกไม่ใช่แค่สิ่งที่เห็นประจักษ์ภายนอก เช่น ซ่อมบ้าน เจ็บป่วย ปัญหาเชิงลึกเช่น สิทธิพื้นฐาน ความยากจน ยาเสพติด ความไม่เป็นธรรม ฯลฯ เหล่านี้ต้องใช้เวลาและความร่วมมือ ไม่ได้แค่ลงเยี่ยมให้กำลังใจหรือมอบเงินเล็กๆน้อยๆแล้วก็จบ

เป้าหมายคือ ให้แต่ละคนเข้าถึงสิทธิพื้นฐานในชีวิต มีปัจจัย ๔ พอให้ประคองชีวิตไปได้ แล้วเราจะวัดผลความสำเร็จที่ตัวบุคคลเป้าหมายได้หรือไม่ นี่คือเป้าหมายของโครงการ

เห็นพลังของทั้ง ๓ โครงการ เห็นความสำเร็จที่เกิด แต่ก็ยังมีเป้าหมายที่จะต้องทะลุไปให้ถึงอีกไม่น้อย โดยเฉพาะการทำงานเป็นทีม มีแกนนำชุมชนที่สามารถยืนหยัดทำงานต่อเนื่องกับภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และที่สำคัญ สามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3248
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง