ร่วมเรียนรู้ร่วมพัฒนาศักยภาพยกระดับสภาผู้นำชุมชน 9 ชุมชนน่าอยู่ 4 จังหวัดโซนอันดามัน ภาคใต้ตอนบน

 • photo , 1000x667 pixel , 94,193 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 85,272 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 98,669 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 109,223 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 73,782 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 92,583 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 107,892 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 72,334 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 95,636 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 73,917 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 106,639 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 102,433 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 110,178 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 76,697 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 109,431 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 73,511 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 85,020 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 87,730 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 85,710 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 81,653 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 110,167 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 96,566 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 104,610 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 96,632 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 96,768 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 106,937 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 120,450 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 100,468 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 108,275 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 101,145 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 77,143 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 76,371 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 98,060 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 125,096 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 90,975 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 69,957 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 140,464 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 81,560 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 113,704 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 94,651 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 119,814 bytes.

"พัฒนาศักยภาพ ยกระดับสภาผู้นำชุมชน 9 ชุมชนน่าอยู่ 4 จังหวัดโซนอันดามัน ภาคใต้ตอนบน"

เขียนโดย ทิตอารุณ สัจจสุจริตกุล

วันที่ 13-15 ตุลาคม 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชน"โซนอันดามัน" เรื่องการจัดการข้อมูลเชิงผลลัพธ์ โครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน ณ ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

โดยมีตัวแทนสภาผู้ชุมชน 9 พื้นที่ (พื้นที่ละ 5 ท่าน) ใน 4 จังหวัดโซนอันดามันภาคใต้ตอนบน ทีมสนับสนุนวิชาการ(พี่เลี้ยงโครงการ) และทีมกองเลขาหน่วยจัดการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชน ยกระดับการทำงานสภาผู้นำชุมชนทั้ง 9 ชุมชน

เริ่มต้นจากวันที่ 13 ต.ค. 62 ทีมพี่เลี้ยงได้ลงพื้นชุมชนน่าอยู่บ้านเจ้าขรัว ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาผู้นำชุมชนบ้านเจ้าขรัว ถอดบทเรียนผลลัพธ์ความสำเร็จในโครงการชุมชนน่าอยู่บ้านเจ้าขรัวที่ผ่านมา และได้ร่วมกันวางแผนเตรียมต้อนรับตัวแทนสภาผู้นำชุมชนอีก 8 ชุมชน ที่จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันรุ่งขึ้น

วันที่ 14 ตุลาคม 62 ตัวแทนสภาผู้นำชุมชน 8 พื้นที่ ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน (4 จังหวัด โซนอันดามัน ได้แก่ จังหวัดกระบี่ 6 ชุมชน จังหวัดภูเก็ต 1 ชุมชน จังหวัดระนอง 1 ชุมชน) รวมทั้งทีมพี่เลี้ยงทั้ง 9 ชุมชน และทีมสื่อมวลชนจาก สสส.สำนัก6 ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาผู้นำชุมชนบ้านเจ้าขรัว ในเรื่องกระบวนการประชุมของสภาผู้นำชุม ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านเจ้าขรัว ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

วันที่ 15 ตุลาคม 62 สภาผู้นำชุมชนทั้ง 9 ชุมชน ทีมพี่เลี้ยง และทีมกองเลขา Node ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชน ในเรื่องการจัดการข้อมูลเชิงผลลัพธ์ ณ ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา จ.พังงา โดยให้แต่ละชุมชนได้ลงมื้อปฏิบัติการออกแบบการเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ผลลัพธ์ ของพื้นที่ตนเอง ในประเด็นที่แต่ละชุมชนได้ดำเนินโครงการในปีที่ 3 ได้นำเสนอและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่อื่น รวมทั้งพี่เลี้ยง เพื่อจะนำสิ่งที่ได้ ไปใช้จริงในการดำเนินโครงการชุมชนน่าอยู่ ปี3 ของแต่ละพื้นที่เอง

สนับสนุนโดย สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.สำนัก6)

หน่วยจัดการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอน

สำนักพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นครศรีธรรมราช

ขอขอบคุณสภาผู้นำชุมชนทุกท่านที่ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ตลอดมา

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3782
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง