พฤฒิพลัง : สังคมสูงวัยสู่ตัวอย่างเกษียณอย่างมีคุณค่า ร่วมพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

 • photo , 960x540 pixel , 61,086 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 55,492 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 126,413 bytes.
 • photo , 662x500 pixel , 43,306 bytes.
 • photo , 960x558 pixel , 70,466 bytes.

พฤฒิพลัง สังคมสูงวัย  ตัวอย่างเกษียณอย่างมีคุณค่าได้อย่างไร?

เขียนโดย ทวีวัตร เครือสาย

ขอยกตัวอย่าง อ.ปรารมย์ รัชติพัชรพงค์  พี่วิเวก-พี่สายจิต. อมตเวทย์ ประธานและเลขาฯ เครือข่ายรักษ์ละแม

ตามด้วยอดีต ผอ.ไสว แสงสว่าง  ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดชุมพร

นายทวิช นราพัฒน์  ประธานคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ อ.ละแม

ที่เอ่ยนามข้างต้นได้รับเบี้ยหวัดดูแลจากหลวงแม้นออกจากราชการ  แต่ยังคงตระหนัก กระทำการเพื่อสังคมมาต่อเนื่องตามกำลังและโอกาส

ช่วงนี้ทุ่มพลัง ก่อรูปประกอบร่างระบบเกษตรกรรมยั่งยืนกันอย่างขะมักเขม้น ด้วยหวังให้เกิดประโยชน์แห่งบ้านเมือง และมวลชลรุ่นหลัง

เตรียมความพร้อมต้อนรับ 120 ชีวิตที่จะเป็นผู้ตรวจแปลง วันที่ 23-25 ตค.62  จัดทำแผนงานโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน ร่วมกับ ม.แม่โจ้ กำลังหนุนสำคัญ

อีกทั้งยังมีข้าราชการเกษียณอีกหลายท่านจากทุกอำเภอ อ.มนัส ครูจัน อ.วิโรจน์ อ.วิวัฒน์ ฯลฯ ที่เป็นหัวขบวนเคลื่อนขับเกษตรกรรมยั่งยืน

ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมาระดมพลัง ความรู้ ประสบการณ์ ทุนทางสังคมมาใช้เพื่อการนี้

นี้คือพฤฒิพลัง : ใช้พลังผู้สูงวัยดูแล สนับสนุนทางสังคม เพื่อเกษตรอินทรีย์วิถีชุมพร  ผู้ผลิตปลอดโรค. ผู้บรโภคปลอดภัย

แล้วเราคนวัยทำงาน คนรุ่นใหม่ จะไม่ใส่ใจ. สานต่อได้อย่างไร ?

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4354
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง