กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา

 • photo , 1000x563 pixel , 120,673 bytes.
 • photo , 1131x640 pixel , 74,993 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 109,803 bytes.
 • photo , 1132x636 pixel , 94,799 bytes.
 • photo , 1132x636 pixel , 78,743 bytes.
 • photo , 1132x636 pixel , 79,122 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 67,176 bytes.
 • photo , 1132x636 pixel , 102,224 bytes.
 • photo , 1132x636 pixel , 80,273 bytes.

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒  ประชุมทีมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมจัดทำแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ ๖๓

นอกจากโครงการต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ ๔ ปีแล้ว ที่ประชุมเห็นตรงกันในการยกระดับการทำงานในเชิงบูรณาการโดยใช้ฐานตำบล ที่ต้องการให้ศูนย์สร้างสุขชุมชนเป็นกลไกกลางประสานความร่วมมือแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกัน โดยใช้กลุ่มเป้าหมายเป็นตัวตั้ง

พัฒนาศูนย์ต้นแบบร่วมกับอำเภอจำแนกไปตามคุณภาพชีวิตแต่ละด้าน ตั้งแต่ระบบบริการสุขภาพที่จะต้องประสานกับกองทุนสุขภาพตำบล/CG/CM ด้านสังคมประสานเครือข่ายของพมจ.ในพื้นที่ทั้ง ๕ กรม ท้องที่(คณะกรรมการหมู่บ้าน/ศูนย์สงเคราะห์ราษฎร) ท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้นำศาสนา ช่างจิตอาสา ฯลฯ

ระดับจังหวัดจะมีทีมกลางมาจัดระบบโดยเฉพาะ วางเป้าหมายการดำเนินงานให้เฉพาะเจาะจงหวังผลเต็มร้อยในแต่ละเรื่อง เช่น ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการเข้าถึงสิทธิพื้นฐาน(บัตร)

เริ่มเห็นเค้าโครงการทำงานที่ชัดเจนตามลำดับ ยกระดับไปสู่คุณภาพการทำงานครับ

แนวทางแบบเดียวกันจะถูกขยายผลไปจังหวัดอื่นๆภายใต้ความร่วมมือกับกขป.เขต ๑๒อีกด้วย

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3248
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง