"แก้ไขปัญหาขยะจากทางปาล์มที่ไร้ค่า สู่การสร้างรายได้เสริมผู้สูงวัย แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เกิดเป็นนวัตกรรมชุมชน"

 • photo , 1000x667 pixel , 142,320 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 101,199 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 176,167 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 171,826 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 201,912 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 188,085 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 106,969 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 170,075 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 117,482 bytes.
 • photo , 680x960 pixel , 139,652 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 133,171 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 174,248 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 141,258 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 137,476 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 131,747 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 130,676 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 137,383 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 174,401 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 157,659 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 146,931 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 301,457 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 204,913 bytes.

"แก้ไขปัญหาขยะจากทางปาล์มที่ไร้ค่า สู่การสร้างรายได้เสริมผู้สูงวัย แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เกิดเป็นนวัตกรรมชุมชน"

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 หน่วยจัดร่วม สสส.จังหวัดกระบี่ และสภาผู้นำชุมชนน่าอยู่บ้านเขาแก้ว ลงพื้นที่ถอดบทเรียน ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลลัพธ์ความสำเร็จของชุมชนบ้านคีรีวงศ์ ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ จากที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ สสส.สำนัก6 ในโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก ประเด็นสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน โดยหน่วยจัดการร่วม สสส.จังหวัดกระบี่ ปี 2561 ทำให้แกนนำชุมชนได้สร้างผลลัพธ์และผลงานความสำเร็จมากมาย เกิดเป็นชมรมผู้สูงอายุบ้านคีรีวงศ์ ทำให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้รวมตัวรวมกลุ่ม เกิดเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ สามารถสร้างเป็นนวัตกรรมการจักสาน เกิดเป็นอาชีพเสริมผู้สูงอายุ และกลุ่มอาชีพใหม่ในชุมชนบ้านคีรีวง โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน นำวัสดุจากธรรมชาติ ที่เรียกว่า ทางปาล์ม หรือ ทางปาล์มน้ำมัน มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มากมาย มีความทนทาน สวยงาม สามารถใช้งานได้จริง เช่น ตะกล้า ที่หิ้วแก้วน้ำ ที่รองจาน และผลิตภัณฑ์อีกมากมาย

สถานการณ์ปัญหาที่ผ่านมาในอดีต ปัญหาขยะจากทางปาล์ม เป็นปัญหาที่ยากต่อการจัดการทำลาย เมื่อเกี่ยวผลปาล์มน้ำมันเรียบร้อยแล้ว ทำให้ทางปาล์มเป็นขยะอีกชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ มีเยอะมากและยากต่อการจัดการลำลาย ถ้าจะทำลายทางปาล์ม ในอดีตต้องนำมารวมเป็นกอง รอให้แห้งก่อนแล้วถึงจะเผาทำลายได้ อีกสถานการณ์ปัญหาผู้สูงอายุไม่ได้มีการรวมตัวรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมในชุมชน ไม่มีชมรมผู้สูงอายุรวมตัวกัน เหมือน ณ ปัจจุบันนี้ รวมทั้งปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนที่มีแนวโน้มไม่ดีเท่าที่ควร

แกนนำชุมชนได้เล่งเห็นถึงสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ได้ร่วมประชุม หารือ พร้อมทั้งจัดเวทีประชาคมในชุมชน เชิญภาคีทั้งภายในและภายนอกได้รับรู้ เพื่อจะร่วมกันแก้ไขปัญหา แล้วได้เสนอของบประมาณจาก สสส.สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม(สำนัก6) ได้รับการสนับสนุนให้เกิดโครงการที่จะแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยหน่วยจัดการร่วม สสส.จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2561 ในโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาโดยตัวชุมชนเอง มีผู้นำหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย กรรมการหมู่บ้าน อสม. ปราญชาวบ้าน ฯลฯ รวมตัวกันทำงานอย่างเข้มแข็ง ทำให้เกิดเป็นชมรมผู้สูงอายุในชุมชน ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย ได้รวมตัวกัน ได้พบปะพูดคุย ได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันมากมาย โดยมีอาจารย์นัยนา บุตรสมัน ที่พี่เลี้ยงโครงการ ที่จะคอยช่วยเหลือชุมชน สนับสนุนข้อมูลและความรู้ด้านวิชาการ ทำให้โครงการบรรลุผลลัพธ์ความสำเร็จ เกิดเป็นวัตกรรมในชุมชน โดยการค้นหาภูมิปัญญาที่มีอยู่ สร้างเป็นอาชีพ สร้างรายได้ เสริมสร้างสุขภาพทั้งผู้สูงอายุและคนในชุมชนให้ดีขึ้นอีกด้วย

สนับสนุนโดย หน่วยจัดการร่วม สสส.จังหวัดกระบี่

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.สำนัก6)

รายงานโดย ทิตอารุณ สัจจสุจริตกุล (ทีมกองเลขา Node สสส.จังหวัดกระบี่)

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8226
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง