ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 11 ครั้งที่ 1/2560

by kannapat @June,29 2017 11.42 ( IP : 124...89 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ เขต 11
 • photo , 1000x750 pixel , 99,666 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 107,018 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 108,296 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 93,307 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 86,105 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 159,824 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 155,380 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 85,021 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 146,817 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 99,541 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 109,283 bytes.
 • photo , 1000x707 pixel , 148,399 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 111,010 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 102,694 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 87,081 bytes.
 • photo , 1000x707 pixel , 145,507 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 96,708 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 85,808 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 66,920 bytes.

กขป. เขต 11 "รุก" ร่างยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน" ชู " หมอวีรพงษ์ " นั่งประธาน กขป. เขต 11


*** เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ สสส. สปสช. และ กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 ที่มีพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประชุมในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เป็นการชี้แจงทำความเข้าใจ บทบาทภารกิจ ของหน่วยภาคีร่วมมือ สช. สสส. สธ. และ สปสช. ให้กับคณะกรรมการชุดนี้ได้รับทราบ และในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ได้มีวาระที่สำคัญ โดยได้มีการคัดเลือก ประธาน และรองประธาน คณะกรรมการ ซึ่งกรรมการชุดนี้มีทั้งหมด 45 คน จากกลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆ ***เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ของการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 ของภาคใต้ตอนบน ซึ่งมีทั้งหมด 13 เขต ทั้งประเทศ ผศ.สอรัฐ มากบุญ เลขานุการร่วมเขต 11 ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ของ กชป. หลังจากที่มีคำสั่งแต่งตั้งจาก รองนายกรัฐมนตรี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเรื่องของเขตุสุขภาพเพื่อประชาชน วันนี้ได้เชิญให้ หน่วยงานภาคีความร่วมมือ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ คือ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สช. สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ สสส. สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สปสช. กระทรวงสาธารณะสุข สธ. ได้มาอธิบายถึงบทบาทภารกิจของหน่วยงานและผลการดำเนินงาน เพื่อให้คณะกรรมการ กขป.ได้รับรู้เพื่อเป็นข้อมูลประกอยการดำเนินงานต่อไป หลังจากนั้นได้ให้ กขป.ได้ร่วมแลกเปลี่ยน ทิศทางของการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ ***ในส่วนของวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ผศ.สอรัฐ มากบุญ เลขานุการร่วม ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวในที่ประชุม เรื่องของการกำหนดระเบียบในการประชุม กขป. โดยให้ กขป. ได้เสนอกรอบแนวทางที่จะเป็นข้อตกลงร่วมว่าด้วยการประชุม หลังจากนั้น เป็นวาระที่สำคัญ คือการเลือก ประธานและรองประธาน กขป. ที่ประชุมได้เสนอ ว่าควรให้มีการเสนอชื่อ จาก กขป.ที่เป็นผู้แทนทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้แทนจากภาคราชการ กลุ่มผู้แทนจากผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มผู้แทนจากภาคประชาสังคม และถ้ากลุ่มได้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธาน อีก 2 กลุ่มก็จะได้เป็นรองประธาน ซึ่งที่ประชุมก็มีความเห็นร่วม หลังจากนั้นได้ให้ที่ประชุมเสนอชื่อ เพื่อที่จะคัดเลือกประธาน นายทวีวัตร เครือสาย เสนอชื่อนายแพทย์วีรพงศ์ สกลกิติวัฒน์ ซึ่งที่ประชุมรับรอง หลังจากนั้นก็ได้เสนอชื่อผู้แทนจากหอการค้า ซึ่งได้สละสิทธิ์ และที่ประชุมได้มีมติรับรอง ให้นายแพทย์วีรพงษ์ สกลกิติวัฒน์ เป็นประธาน กขป. ซึ่ง ประธาน กขป. เขต 11 นั้นอดีตเคยดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ สสจ.กระบี่ และอีกหลายจังหวัด เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา จ.กระบี่ และปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุถณวุฒิด้านนโยบายสาธารณะด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สำหรับ รองประธานคนที่ 1 นายปรเมษฐ์ จินา จากผู้แทนราชการ ตำแหน่งสาธารณะสุขอำเภอบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี รองประธานคนที่ 2 นายทวีวัตร เครือสาย ผู้แทนจากภาคประชาสังคม ตำแหน่งนายกสมาคมประชาสังคมชุมชร หลังจากนั้นที่ประชุมได้มีการ เลือกคณะทำงานยุทศาสตร์ กขป. และกำหนดการประชุมครั้งต่อไปเพื่อ เสนอยุทธศาสตร์ ต่อ กขป.เพื่อรับรองและดำเนินในการปฏิบัติการต่อไป


สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8229
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง