เครือข่าย พชอ. ร่วมพัฒนาศักยภาพ "ภาวะผู้นำร่วม การบูรณาการและการมีส่วนร่วม" เครือข่ายเขตสุขภาพที่ ๑๒

 • photo , 960x720 pixel , 102,861 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 79,002 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 70,206 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 64,692 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 61,815 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 68,572 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 61,609 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 66,624 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 51,419 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 76,135 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 55,946 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 62,237 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 57,289 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 61,020 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 59,873 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 68,077 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 69,348 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 66,493 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 77,618 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,797 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 79,705 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 105,053 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 72,394 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 71,317 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 71,947 bytes.

วันที่ ๑๒-๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ภาคีเครือข่าย พชอ. ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

"ภาวะผู้นำร่วม การบูรณาการและการมีส่วนร่วม" เขตสุขภาพที่ ๑๒ รุ่นที่ ๑

ณ โรงแรมชัยคณาธานีจังหวัดพัทลุง


Sitilani Yapracharn รายงาน ภาพจาก Ananya Seahlee

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3401
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง