4 องค์กร ผนึกกำลัง พัฒนาคุณภาพชีวิต ใส่ใจผู้สูงวัย ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะตำบลทุ่งไทรทอง

 • photo , 1000x668 pixel , 152,154 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 128,472 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 162,614 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 134,133 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 96,451 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 115,992 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 164,262 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 158,691 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 137,759 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 85,563 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 140,721 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 124,902 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 81,234 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 70,520 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 112,868 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 104,101 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 137,596 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 125,169 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 124,224 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 103,024 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 119,593 bytes.

ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว ธรรมนูญผู้สูงอายุตำบลทุ่งไทรทอง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.  ณ อาคารอเนคประสงค์ ที่ทำการกำนันตำบลทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ จ.กระบี่

"4 องค์กร ผนึกกำลัง พัฒนาคุณภาพชีวิต ใส่ใจผู้สูงวัย ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะตำบลทุ่งไทรทอง"

โดย คณะทำงานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ จ.กระบี่ ได้จัดเวทีประชาคม ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลทุ่งไทรทอง

โดยมีเป้าหมายในการร่วมกันดูแล ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลทุ่งไทรทอง เพื่อสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในตำบลทุ่งไทรทองได้รับทราบ และร่วมกันปฏิบัติตามข้อตกลงในธรรมนูญฯ โดยจะมีคณะทำงานขับเคลื่อนธรรมนูญฯ ที่มีตัวแทนมาจากทุกภาคส่วนในตำบลทุ่งไทรทอง เป็นกลไกหลักที่จะร่วมกันปฏิบัติ ติดตามประเมินผลเป็นระยะ แล้วร่วมกันแก้ไขและขับเคลื่อนต่อไป เพื่อร่วมสร้างสังคมสุขภาวะให้ดีขึ้นในพื้นที่ตำบลทุ่งไทรทอง

โดยมีผู้นำจาก 4 หน่วยงาน ได้ลงนามในธรรมนูญฯ ต่อหน้าตัวแทนผู้สูงอายุในตำบลทุ่งไทรทอง เปรียบเสมือนคำมั่นสัญญาของผู้นำในพื้นที่ตำบลทุ่งไทรทอง ที่จะร่วมกันดำเนินงานต่อไป เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและประชาชนที่ดีขึ้นต่อไป

ผู้ลงนามในธรรมนูญฯ

1.ท่านประสิทธิ์​ สมแก้ว​ กำนันตำบลทุ่งไทรทอง​ และประธานสภาองค์กร​ชุมชน​ตำบลทุ่งไทรทอง

2.ท่านปรีชา​ บุญ​เดช​ รองนายกองค์การบริหารส่วน​ตำบล​ทุ่งไทรทอง​

3.ท่านเสกสิทธิ์​ เบ็ดเสร็จ​ ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านสะพานพน ต.ทุ่งไทรทอง

4.ท่านกริชศิลป์​ วรินทร์เวช​ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานพน ต.ทุ่งไทรทอง

สนับสนุนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่โดยศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดกระบี่ (ศปจ.)

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

ทิตอารุณ สัจจสุจริตกุล  รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 2036
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง