"พหุวัฒนธรรมพร้อมใจ เตรียมรับมือสังคมผู้สูงวัย เดินหน้าขับเคลื่อนธรรมนูญฯตำบลเขาทอง"

 • photo , 1000x667 pixel , 97,770 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 58,863 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 116,207 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 85,508 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 85,112 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 93,232 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 105,155 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 73,267 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 41,125 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 59,594 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 89,898 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 63,701 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 80,872 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 106,397 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 84,524 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 98,832 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 92,189 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 79,337 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 83,423 bytes.

"พหุวัฒนธรรมพร้อมใจ เตรียมรับมือสังคมผู้สูงวัย เดินหน้าขับเคลื่อนธรรมนูญฯตำบลเขาทอง"

วันที่ 14 พ.ย. 2562  เวทีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลเขาทอง  ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านในสระ ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่

ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดกระบี่ (ศปจ.) ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลเขาทอง ในเวทียกร่างฯธรรมนูญฯ และวางแผนขับเคลื่อนธรรมนูญฯ ในประเด็นด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญในการประชุม ดังต่อไปนี้

ที่มาของการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลเขาทอง เกิดจากการที่คณะทำงานต้องการเตรียมความพร้อมในการรับมือสัมคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยคณะทำงานแกนนำขับเคลื่อนฯได้เล็งเห็นถึงสถานการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่จะส่งผลกระทบอย่างมากมาย เช่น สถานที่รองรับในการรักษาผู้สูงวัย การดูแลสุขภาพผู้สูงวัยที่ไม่ทั่วถึง และในอีกปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ที่ลูกหลานต้องออกทำอาชีพที่อื่น เผื่อหาเลี้ยงชีพ ทำให้ไม่มีคนได้ดูแลผู้สูงอายุ บางครอบครัวต้องให้ลูกที่เป็นเด็กเยาวชนอาศัยอยู่กับผู้สูงอายุเพียงลำพังที่บ้าน อีกทั้งในพื้นที่ตำบลเขาทอง ไม่มีกลไลสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกันในตำบลเขาทอง จึงต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หลังจากนั้นได้รับข่าวการประชาสัมพันธ์จากเครือข่าย ศปจ. แล้วคณะกรรมการ ศปจ.ได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นต่อแกนนำขับเคลื่อนฯในพื้นที่ ได้รับการสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างตำบลน่าอยู่ ตำบลสุขภาวะ จังหวัดกระบี่ โดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) ที่สนับสนุนงบฯผ่านทางศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดกระบี่ (ศปจ.) ซึ่งมีพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด 11 ตำบล และตำบลเขาทองเป็นหนึ่งในพื้นที่ทั้งหมด

 • ทบทวนและจัดทำโครงสร้างคณะทำงานขับเคลื่อนธรรมนูญฯให้มีความชัดเจน โดยเน้นการมีให้มีส่วนร่วมจากตัวแทนทุกๆฝ่ายทุกองค์กรในพื้นที่ตำบลเขาทอง

 • เป้าหมายการจัดทำธรรมนูญ : ซึ่งทุกฝ่ายตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น เตรียมพร้อมรับมือสังคมผู้สูงอายุโดยมีส่วนร่วมกันทุนฝ่าย

 • แผนการดำเนินงานต่อไปคือ คณะทำงาน (ทีมวิชาการ) นำข้อมูลทั้งหมดเพื่อเขียนร่างฯ แล้วนำร่างธรรมนูญฯมาร่วมกันพิจารณา ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ แล้วประกาศใช้ธรรมนูญฯตำบลเขาทอง หลังจากนั้นคณะทำงานเริ่มติดตามประเมินผลเป็นระยะ เพื่อร่วมหาทางรับมือ แก้ไขปัญหา และพัฒนาตำบลเขาทอง ให้มีสังคมสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

สนับสนุนโดยศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดกระบี่ (ศปจ.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

ทิตอารุณ สัจจสุจริตกุล  รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4170
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง