ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะที่ดีของเยาวชนไทย

 • photo , 1280x853 pixel , 141,649 bytes.
 • photo , 1280x852 pixel , 79,101 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 139,627 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 140,341 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 122,877 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 158,385 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 116,597 bytes.
 • photo , 720x479 pixel , 29,172 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 128,298 bytes.

ชมรมเครือข่ายหมออนามัยวิชาการ โดยอาจารย์บุญเรือง ขาวนวล เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาผู้นำของภาคีเครือข่ายสำนัก 1 (เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด) และสำนัก 10 (การพนัน ภัยพิบัติ อุบัติเหตุ) เพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะที่ดีให้กับเยาวชนไทย ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะที่ดีของเยาวชนไทย Imagine Thailand Movement – Collaboration for the Youth Health & Wellbeing in Thailand โดยนพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 1 และ คุณรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนัก 1 และ สำนัก 10 กล่าวต้อนรับและความคาดหวังต่อการรวมกันในครั้งนี้

วันที่ 2 ของการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาผู้นำของภาคีเครือข่ายสำนัก1 (เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด NCDs) และสำนัก 10 (การพนัน ภัยพิบัติ อุบัติเหตุ) โครงการพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะที่ดีของเยาวชนไทย โดยวันนี้ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้วย พร้อมเล่า เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ประจำปีของ สสส. ซึ่งวันนี้นอกจากท่านจะให้ข้อคิดในการทำงานร่วมกันแล้ว ยังให้ข้อคิด ถึงการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง โดยมีคำคมที่ท่านฝากไว้ คือ "การเปลี่ยนแปลงเป็นสามัญ สำคัญเราต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้"

วันที่ 3 มีการบรรยายเรื่อง “Positive deviance” เปลี่ยนสังคมด้วยคนไม่ธรรมดา โดย ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์ พร้อมทั้ง Workshop การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนภาคี และให้ภาคีร่วมแสดงความคิดเห็นแนวทางการขับเคลื่อนงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากเพื่อนภาคี รวมถึงการปรึกษาหารือทิศทางการทำงานกันในระยะต่อไป

กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562  โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  ณ ห้อง สิริประภา  โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์

ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook สมาคมเครือข่ายหมออนามัยวิชาการ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7353
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง