Application : Green smile

 • photo , 720x960 pixel , 48,536 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 65,326 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 79,365 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 49,741 bytes.
 • photo , 695x960 pixel , 67,014 bytes.
 • photo , 467x960 pixel , 84,335 bytes.
 • photo , 467x960 pixel , 34,616 bytes.
 • photo , 467x960 pixel , 62,386 bytes.
 • photo , 467x960 pixel , 54,509 bytes.
 • photo , 467x960 pixel , 45,201 bytes.
 • photo , 467x960 pixel , 49,995 bytes.

"Application : Green smile"

อีก Platform ที่โปรแกรมเมอร์ภาณุมาศ นนทพันธ์และมูลนิธิชุมชนสงขลา รังสรรค์ขึ้นเพื่อการหนุนเสริมการทำงานด้านเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพร่วมกับกขป.เขต๑๒

โดยรองรับการนำเสนอข้อมูลของผู้ผลิตทั้งในแง่ผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าแปรรูป ผู้ผลิตสามารถลงข้อมูลพื้นฐานของตนหรือกลุ่มทั้งพื้นที่ พิกัด ขนาด/เนื้อที่ของแปลงการผลิต ประเภทผลผลิต มาตรฐาน ผลผลิตใหม่แต่ละรอบในแปลง (เพื่อการสั่งจองผลผลิตล่วงหน้า) สินค้า(ผลผลิตที่พร้อมจำหน่าย) ราคา การสั่งจอง พร้อมมี Qr code ของกลุ่มและสมาชิกรายแปลง

เบื้องต้นจะนำเสนอในส่วนผู้ผลิต(เรียกว่าร้านค้า) ในส่วนของมาตรฐาน PGS ประเดิมการใช้งานก่อนที่จะขยายไปยังมาตรฐานอื่น แต่เน้นเกษตรสุขภาพที่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า และลด ละ เลิกการใช้ปุ๋ยเคมี

ในสงขลาดำเนินการร่วมกับเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด สภาเกษตรจังหวัด และอีกหลายองค์กร นำข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม SGS-PGS มานำเสนอผ่านใบรับรอง ประกอบในการจำหน่ายผลผลิต และเชื่อมโยงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคหรือจะสั่งจองผลผลิตผ่านตลาดหาดใหญ่กรีนสมาย ที่จะร่วมกับรพ.หาดใหญ่เปิดรับผลผลิตเข้าครัวและเปิดตลาด ณ รพ.หาดใหญ่ 13 ธค.นี้

ต่อไปก็จะเก็บข้อมูลเกษตรกรแต่ละอำเภอ ข้อมูลฟากของความต้องการจากรพ. โรงแรม ศุนย์เด็กเล็ก หรือร้านอาหารที่ต้องการผลผลิตเกษตรสุขภาพ นำข้อมูลมากำหนดแผนงานรองรับ วางแผนการผลิตและตลาดล่วงหน้า

มีแผนจะรองรับเครือข่ายเกษตรกรในหลายจังหวัด ที่จะมีการหารือและสร้างความร่วมมือกันต่อไป บนฐานต้นทุนและศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ซึ่งต้องหารือการทำงานด้วยกัน

วันนี้ (๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) นัดหารือแกนนำเครือข่าย โปรแกรมเมอร์มาร่วมนำเสนอเวอร์ชั่นแรก ที่คาดว่าจะปรับอีกหลายครั้ง ลองทำแล้วนำไปใช้ แล้วนำมาปรับปรุงให้สมบูรณ์สะดวกในการใช้งานให้มากที่สุด

เป็นอีกบริการทางสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตของพวกเราด้วยกัน

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3598
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง