ระบบข้อมูลกลางเกษตรและอาหารสุขภาพสงขลา

 • photo , 960x540 pixel , 60,061 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 72,424 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 68,822 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 69,075 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 59,857 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 63,005 bytes.

"ระบบข้อมูลกลางเกษตรและอาหารสุขภาพสงขลา"

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗  นัดทีมเล็กหารือเรื่องการปรับฐานข้อมูลเกษตรกรที่จะร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เกษตรและอาหารสุขภาพ จ.สงขลา โดยการประสานของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

มีข้อสรุปดังนี้

๑.กส.ปรับแบบฟอร์มรอบสุดท้าย เน้นข้อมูลพื้นฐานเกษตรกรรายบุคคล(ประเภทพืชผัก/ปศุสัตว์/ประมง และได้รับมาตรฐาน GAP,PGS และอื่นๆ รวมถึงกรณีที่สนใจแต่ไม่ได้รับมาตรฐาน)ที่แต่ละองค์กรมีอยู่ให้นำเข้ามาเป็นไฟล์ excel และโปรแกรมเมอร์มูลนิธิชุมชนสงขลา ปรับระบบนำข้อมูลเข้าระบบในแอพฯ green smile โดยการนำเสนอข้อมูล-ผู้ใช้จะมีคนทั่วไปเห็นเพียงสถิติบางอย่างและระดับ Admin ที่แต่ละหน่วยงานและภาคีกำหนดคนที่เป็นคณะทำงาน สมัครสมาชิกและได้รับการอนุมัติสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

๒.สร้างความเข้าใจงานจัดทำ กรอบคิด road map ให้เห็นทิศทางแนวทางขับเคลื่อนในภาพรวม รับผิดชอบโดยมูลนิธิชุมชนสงขลา

๓.นัดหมายส่งข้อมูลภายในต้นกุมภาพันธ์ นัดทีมเล็กมาดูร่วมกันอีกรอบในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน่วยงานที่จะนำข้อมูลเข้าในส่วนผู้ผลิตประกอบด้วย สวพ.(ดูแลมาตรฐาน GAP) เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด สปก. ปศุสัตว์ คัดกรองจำแนกประเภทผลผลิต พื้นที่ ดูความชุก ก่อนนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกัน และพัฒนาการเก็บข้อมูลเชิงลึกโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมต่อไป และร่วมกับสสจ./พช.นำข้อมูลความต้องการในส่วนการตลาดเข้ามาวางแผนร่วม

๔.กส.เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จุดเน้นเกษตรและอาหารสุขภาพ โดยมีสสจ.และมูลนิธิชุมชนสงขลาเป็นเลขานุการร่วม รอผู้ว่าลงนาม จากนั้นจัดประชุมนำข้อมูลไปกำหนดทิศทางหนุนเสริม และแต่งตั้งคณะทำงานแต่ละชุดให้ครอบคลุมตัวแทนของแต่ละภาคส่วนที่เป็นระดับผู้ปฎิบัติ โดยร่วมกับ ๔PW จังหวัด(สช.) เสริมหนุนการทำงานต่อไป

รอบนี้ขอแสดงความยินดีกับคุณแจง อมรรัตน์ ที่ก้าวหน้าในหน้าที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา ในฐานะที่เป็นแกนหลักในการประสานขับเคลื่อนตลอดมา

ชาคริต โภชะเรือง เลขา กขป.เขต ๑๒  รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4919
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง