ภาคีเครือข่ายนครศรีธรรมราชกับภารกิจขับเคลื่อนเกษตรยั่งยืนและระบบอาหารปลอดภัย

 • photo , 959x720 pixel , 153,700 bytes.
 • photo , 960x581 pixel , 135,172 bytes.
 • photo , 959x720 pixel , 150,943 bytes.
 • photo , 871x960 pixel , 129,638 bytes.
 • photo , 959x720 pixel , 153,700 bytes.
 • photo , 959x720 pixel , 145,891 bytes.
 • photo , 959x720 pixel , 146,228 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 148,215 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 147,635 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 146,125 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 153,810 bytes.

วันที่ 30 มกราคม 2563  สมาชิกสมาคมอาหารธรรมชาติ​ยั่งยืน​ นคร​ศรี​ธรรมราช​ ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อกำหนดกิจกรรมการขับเคลื่อนเกษตรยั่งยืน ให้คนนครศรีธรรมราชมีระบบอาหารปลอดภัย

แผนงานกิจกรรมรวบรวมจากการระดมความคิดเห็นจากสมาชิกกว่า 100 คน (ในการประชุมสามัญประจำปี 2562) มาจัดเป็นแผนกิจกรรม 6A และร่วมกันคิดกิจกรรมย่อยเพื่อทำแผนงานปี 2563 ณ ศูนย์เครือข่ายสมาคมอาหารธรรมชาติ​ยั่งยืน​ นคร​ศรี​ธรรมราช​ อ.เมือง (ชมรมหมอดินอาสา) ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย

A1 เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ แตกตัว : สร้างศูยน์เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ , สร้างเครือข่ายสมาคม ฯ ทุกอำเภอ , แตกตัวขยายเครือข่ายสมาชิกหัวใจอินทรีย์

A2 การผลิต (กสิกรรม ปศุสัตว์ ประมง สมุนไพร) : การผลิตทุเรียนอินทรีย์ , การผลิตมังคุดอินทรีย์ , การปลูกกาแฟและโกโก้อินทรีย์ ในระบบพืชร่วมยางและสวนสมรม

A3 การแปรรูป : แปรรูปอาหาร , การแปรรูปสมุนไพร

A4 การตลาด : ตลาดออนไลน์ ร้านค้าชุมชน จุดรวมรวมและกระจายสินค้า จัดตั้งสหกรณ์เพื่อการจำหน่ายและกระจายสินค้าอินทรีย์

A5 การสร้างนวัตกรรม : ตู้อบพลังแสงอาทิตย์ , เตาอบพลังชีวมวล ,ระบบปั๊มน้ำโซล่าเซล

A6 ฟาร์มสเตย์ : ทำฟาร์มสเตย์ , เชื่อมโยงเครือข่ายฟาร์มสเตย์

การขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนงานด้วยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกสมาคมอาหารธรรมชาติยั่งยืน นครศรีธรรมราช ตามกระบวนการ ร่วมกันคิด แยกกันทำ ช่วยกันบริหารจัดการ และร่วมกันรับผล

เหล่าคนหัวใจอินทรีย์ของนครศรีธรรมชาติ จะร่วกันสร้างแผ่นดินให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยของคนคอน

สมาคมอาหารธรรมชาติยั่งยืนนครศรีธรรมราช  รายงาน

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ สมาคมอาหารธรรมชาติยั่งยืน นครศรีธรรมราช

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1443
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง