ทำงานแบบแนวราบ รับฟังความคิดเห็นทีมทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ กระจายโอกาสสนับสนุนโครงการขนาดเล็ก 63 Node สสส.(สำนัก 6) จ. กระบี่

 • photo , 960x640 pixel , 123,533 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 117,511 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 84,565 bytes.
 • photo , 959x640 pixel , 87,635 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 98,138 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 82,854 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 93,838 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 111,153 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 92,003 bytes.
 • photo , 637x960 pixel , 70,381 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 95,374 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 78,001 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 82,196 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 115,517 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 83,578 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 104,601 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 107,664 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 76,576 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 116,162 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 102,828 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 107,183 bytes.

ทำงานแบบแนวราบ รับฟังความคิดเห็นทีมทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ กระจายโอกาสสนับสนุนโครงการขนาดเล็ก 63 Node สสส.(สำนัก 6) จ. กระบี่

วันที่ 2 ก.พ. 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีมหน่วยจัดการร่วม สสส.จังหวัดกระบี่ เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 โรงแรมเวียงทอง อ.เมือง จ.กระบี่

โดย ผู้จัดการ และทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง) หน่วยจัดการร่วม สสส.จังหวัดกระบี่ ได้ร่วมกันประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก ปี พ.ศ.2563 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน ถึงบทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน ในการสนับสนุน หนุนเสริมพื้นที่ ชุมชนและโรงเรียน ที่มีความประสงค์รับทุนสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดกระบี่ ปี 63 จากสำนักสร้างสรรค์โอกาส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.สำนัก 6 ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานสู่ผลลัพธ์ กระจายโอกาสให้พื้นที่มีขีดความสามารถในการจัดการตนเอง ยกระดับผลลัพธ์ นวัตกรรม ให้เกิดรูปธรรมตามประเด็นงาน ความต้องการ การแก้ไขปัญหาของพื้นที่เอง

โดย Node กระบี่ ได้มีกำหนดการจัดเวทีชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กจังหวัดกระบี่ ปี 63 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 63 นี้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงแรมเวียงทอง อ.เมือง จ.กระบี่ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30น. และได้มีเป้าหมายในการสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก ปี 63 จำนวน 30 พื้นที่/โครงการ ในประเด็นขนาดเล็ก 8 ประเด็น

สนับสนุนโดย สำนักสร้างสรรคโอกาส (สสส.สำนัก6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ทิตอารุณ สัจจสุจริตกุล  รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1443
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง