ข้อมูลรายบุคคลที่ประชาชนเป็นเจ้าของ

photo  , 960x720 pixel , 168,466 bytes.

"ข้อมูลรายบุคคลที่ประชาชนเป็นเจ้าของ"

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

ข้อมูลที่มีในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ภาครัฐหรือเอกชนที่เป็นทุนใหญ่ลงทุนและเป็นเจ้าของ ด้านหนึ่งแม้จะมีความเป็นสาธารณะแต่จำเป็นต้องปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล และส่วนใหญ่เป็นระบบปิด ไม่ได้เปิดให้ทุกคนเข้าถึง แต่ละหน่วยงานต่างคนต่างมีของตนเอง และผู้ใช้ข้อมูลมักเป็น "ตัวแทน" มาทำหน้าที่ใช้ข้อมูลแทนที่กลุ่มเป้าหมายที่ถูกมองเป็นเพียง "ผู้รับ" ประโยชน์

แอพพลิเคชั่น iMed@home พัฒนาระบบข้อมูลกลางที่จะเอื้อให้กลุ่มประชากรเป้าหมายระดับบุคคลสามารถเข้าถึง ใช้และบันทึกข้อมูลของตนเองเข้าสู่ระบบ เมื่อข้อมูลทำให้ง่ายในการใช้และสือความหมาย ผลสะท้อนจักทำให้เกิดการเรียนรู้-รู้จักตัวเอง สะท้อนปัญหาความต้องการและนำมาสู่การปรับพฤติกรรมเสี่ยง จะเป็นการคืนข้อมูลกลับไปสู่มือประชาชน มากกว่าที่จะให้หน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าของแต่ฝ่ายเดียว

ข้อมูลที่ดีควรจะเป็นข้อมูลที่มีชีวิต

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8463
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง