สสส.สนับสนุนงานระบบข้อมูลผ่านกลไกศูนย์ฝึกอบรมการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลโดยการสำรวจข้อมูล(Tacnap)และการวิจัยชุมชน(Recap)

 • photo , 960x731 pixel , 124,243 bytes.
 • photo , 960x721 pixel , 65,097 bytes.
 • photo , 960x721 pixel , 80,979 bytes.
 • photo , 960x721 pixel , 47,460 bytes.
 • photo , 960x721 pixel , 48,308 bytes.
 • photo , 960x721 pixel , 43,831 bytes.
 • photo , 960x721 pixel , 52,137 bytes.
 • photo , 960x721 pixel , 61,911 bytes.
 • photo , 960x721 pixel , 56,615 bytes.
 • photo , 960x721 pixel , 38,064 bytes.
 • photo , 960x721 pixel , 42,301 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 70,004 bytes.

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมศูนย์ฝึกอบรมการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลโดยการสำรวจข้อมูล(Tacnap)และการวิจัยชุมชน(Recap)

วัตถุประสงค์

1)เพื่อทบทวนกระบวนการการในการฝึกอบรม การพัฒนาระบบข้อมูลตำบล โดยการสำรวจ TCNAP และวิจัยชุมชน

2) จัดแผนการอบรมการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลโดยการสำรวจ TCNAP และวิจัยชุมชน RECAP

โดยมีหลักการสำคัญของการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล 3 ส. ดังนี้

ส. สร้างการมีส่วนร่วม

ส. สร้างการเรียนรู้

ส. สร้างการเปลี่ยนแปลง

รู้จักตัวตนของตนเองโดยการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีคุณภาพและนำใช้ข้อมูลอย่างจริงจังเข้มงวด ก้าวสู่การเป็นตำบลสุขภาวะสุข ทั้ง กาย ใจ สังคม ปัญญาจิตวิญาณ

สมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ  รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7975
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง