เครือข่าย ศปจ.ภาคใต้ ร่วมสานพลังขับเคลื่อนนโยบายพลังงานชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก สร้างชุมชนสุขภาวะ-ชุมชนเข้มแข็ง

 • photo , 1000x667 pixel , 97,840 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 103,943 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 140,860 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 113,425 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 112,785 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 144,376 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 77,228 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 103,390 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 84,693 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 77,573 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 82,493 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 148,126 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 115,760 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 112,317 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 161,629 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 98,975 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 102,670 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 110,665 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 116,974 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 77,191 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 83,236 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 54,022 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 52,008 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 47,428 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 77,527 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 117,982 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 98,192 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 64,552 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 99,905 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 83,285 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 55,954 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 75,227 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 88,396 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 90,352 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 89,135 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 91,351 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 84,253 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 70,789 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 75,069 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 93,758 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 77,173 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 149,616 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 89,541 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 115,366 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 103,719 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 72,400 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 92,827 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 104,749 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 96,684 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 85,054 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 97,220 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 86,813 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 93,115 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 115,602 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 249,739 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 218,733 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 102,727 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 162,527 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 141,273 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 102,522 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 152,480 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 334,022 bytes.
 • photo , 1522x1076 pixel , 158,527 bytes.
 • photo , 1522x1076 pixel , 134,055 bytes.
 • photo , 1522x1076 pixel , 164,789 bytes.
 • photo , 1522x1076 pixel , 153,446 bytes.
 • photo , 1522x1076 pixel , 152,193 bytes.

"ศปจ. ร่วม พลังงานจังหวัด สานพลังขับเคลื่อนนโยบายพลังงานชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก สร้างชุมชนสุขภาวะ-ชุมชนเข้มแข็ง"

การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก สร้างชุมชนสุขภาวะ-ชุมชนเข้มแข็ง รุ่นที่ 2 (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมราชศุภมิตร และ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและพลังงานทางเลือก ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน ได้เชิญคณะ ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด และ สำนักงานพลังงานจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินโครงการพลังงานชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จากการสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

โดยได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยเป็นรายจังหวัด เพื่อร่วมวางแผนงาน ออกแบบแผนงานร่วมกัน ระหว่าง ศปจ. และ พลังงานจังหวัด ตั้งแต่ขาขึ้นโครงการ การเขียนเสนอโครงการ รวมทั้งระยะ ติดตาม ประเมินผลโครงการ และนอกจากนี้ ทุกท่านยังได้ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่ต้นแบบด้านพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก ระบบการจัดการธุรกิจชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและพลังงานทางเลือก ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี อีกด้วย

สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สำนักนายกรัฐมนตรี) และกระทรวงพลังงาน

ทิตอารุณ สัจจสุจริตกุล รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 6718
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง