มากกว่าวัคซีนคือคุณภาพชีวิต

 • photo , 1000x750 pixel , 129,764 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 128,785 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 73,920 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 127,303 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 91,795 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 95,076 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 68,813 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 74,626 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 63,492 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 68,670 bytes.

มากกว่าวัคซีนคือคุณภาพชีวิต

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี

เวทีทำความเข้าใจเตรียมความพร้อมปฏิบัติการสร้างความครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีวัคซีนในเด็ก ๐-๕ ปี
สนับสนุนโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๒  จัดโดย สมาคมคุ้มครองผู้บริโภค จ.ปัตตานี

"กรุงโรมไม่ได้สร้างวันเดียวฉันใดวัคซีนภาคใต้ก็ฉันนั้น" คำกล่าวของ ดร.ประภาภรณ์ หลังปูเต๊ะผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี จ.ปัตตานี

สถานการณ์วัคซีนประเทศไทยติดอันดับ ๑-๑๐ ประเทศที่ติดโรคหัดมากที่สุดในโลก

ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เด็ก ๐-๕ ปี ไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับไม่ต่อเนื่อง

จังหวัดปัตตานีพบโรคหัดมากอันดับ ๑ และเสียชีวิตสูงสุดระดับประเทศ

สาเหตุของการไม่รับวัคซีนหรือรับวัคซีนไม่ต่อเนื่อง เช่น ความไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ กลัวพิการ/ตาย / พ่อแม่ไม่มีเวลา พ่อแม่แยกทาง/แม่เลี่ยงเดี่ยว/อยู่กับปู่ย่าตายาย ลืมวันฉีด คีย์ข้อมูลเข้าระบบก่อนสำรวจจริง เชื่อว่าไม่ฮาลาล ฯลฯ

หลักเจตนารมณ์ของชาริอะฮุ เกี่ยวกับวัคซีน(การรับวัคซีนสอดคล้องกับความพยายามรักษาไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของชาริอะฮุ ๕ ประการ

๑.การรักษาศาสนาและศีลธรรมจรรยา

๒.การรักษาชีวิต

๓.การดำรงเผ่าพันธุ์

๔.การรักษาสติปัญญา

๕.การรักษาทรัพย์สิน

แนวทางการทำงาน

๑.ให้ข้อมูลตั้งแต่เริ่มแต่งงาน ตามหลักการศาสนาอิสลาม และภูมิคุ้มกันโรค ต้องฉีดวัคซีนหัดเยอรมันก่อนแต่งงาน

๒.มีหลักสูตรการศึกษาในระดับต่างๆเบื้องต้น

๓.การบริหารจัดการองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่

๔.การอธิบายการฉีดวัคซีนหลังคลอด โดยเจ้าหน้าที่ต้องอธิบายเข้มข้นก่อนกลับบ้าน

๕.มีทีมอาสาสมัคร เข้าไปช่วยทำงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

๖.ทำงานร่วมกันทั้งระบบ เป็นทีมทุกภาคส่วน

การทำงานต้องได้ใจชาวบ้าน สร้างความรู้ความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

วัคซีนคือพื้นฐานของคุณภาพชีวิตที่ดี

ปราณี วุ่นฝ้าย รายงาน

และขอบคุณภาพจากคุณบารีย๊ะ ยาดำ สมาคมผู้บริโภคสงขลา

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3323
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง