ทำสิ่งที่มีรอบตัวเป็นอาชีพ

 • photo , 960x540 pixel , 54,237 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 43,683 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 104,800 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 66,982 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 49,003 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 116,044 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 79,006 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 72,272 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 46,345 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 49,830 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 105,241 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 111,600 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 137,466 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 142,804 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 107,661 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 100,132 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 92,744 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 120,863 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 136,620 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 146,402 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 154,676 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 144,146 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 134,663 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 126,200 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 35,766 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 42,899 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 47,667 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 97,077 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 62,824 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 38,501 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 42,958 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 69,467 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 40,169 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 67,124 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 49,913 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 69,410 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 72,484 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 62,916 bytes.

"ทำสิ่งที่มีรอบตัวเป็นอาชีพ"

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

จากงานกองทุน SIF ทำให้เห็นโอกาสต่อยอดมาเป็นศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านท่ามะขาม และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี คุณแม่ทิวาพร ศรีวรกุล อบรมเกษตรกรพักชำระหนี้ ให้สามารถเก็บปัจจัยการผลิตเอาไว้ พื้นฐานงานเกษตรถูกยกระดับโดยคุณยุทธการที่เป็นลูกชาย นำความรู้ทางวิศวกรรมมาวางแผนอย่างเป็นระบบ เกิด ๗ ฐานเรียนรู้ในพื้นที ๒ ไร่ (หมูหลุม ปุ๋ยหมัก เผาถ่านทำน้ำส้มควันไม้ การจัดการโรคพืช แปรรูปน้ำฝักข้าว ฯลฯ)

คุณยุทธการอดีตเคยประสบความสำเร็จในการทำงานโรงแรมเมื่อมาบริหารศูนย์ฯเป็นที่ดูงาน แต่มาได้คิดว่า รายได้จากการดูงานมากกว่ารายได้จากเนื้อในที่เป็นจริง จึงเปลี่ยนความคิดมาทำศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและพลังงานทางเลือกในรูปแบบวางแผนให้เสร็จในหัว แล้วค่อยๆทำ ไม่เป็นหนี้ด้วยการกู้

๑)ลงทุนโซลาเซลล์ ๗ แสนบาท เป็นพลังงานผสมผสานที่สามารถใช้ด้วยกัน สลับขั้วกันได้ Communnity energy lifestyle(มาจากโซลาเซลล์+พลังงานชีวมวล+พลังงานฟอสซิล+พลังงานขยะ) สร้างพลังงานต้นทุน สร้างอาชีพ ภายใต้แนวคิด "นำสิ่งที่มีรอบตัวมาเป็นอาชีพ" ในพื้นที่ ๒ ไร่มีสระน้ำ จึงวางระบบน้ำ ใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาเซลล์สูบน้ำผ่านระบบ RO น้ำดีนำไปทำโรงน้ำแข็ง ร้านกาแฟ น้ำอีกส่วนไปสู่แปลงเกษตร ที่ปลูกผักพื้นบ้าน ผักปลอดสารพิษ แล้วทำห้องเย็นส่งผักปลอดภัยเข้าสู่ ๙ รพ. อีกส่วนนำไปทำโรงสร้างสิ่งประดิษฐ์ โรงงานแปรรูปพลาสติกเป็นน้ำมันทดแทน(ปัจจุบันส่งวัดเพื่อเผาศพ) ทำโรงปั้นดิน เพราะรักษ์ นำดินมาปั้นเป็นเม็ดเข้าเตาเผา เม็ดดินที่ได้นำไปใส่ภาชนะหรือแปลงผักแทนดินจริง ที่จะมีอายุการใช้งานนาน และเป็นแหล่งดูดซับจุลินทรีย์ของปุ๋ยต่างๆ

๒)จัดทำระบบบัญชีเล่มเดียว ผ่านรูปแบบบริษัทจำกัด ระบบการเงินสามารถตรวจสอบได้รายวัน ค่าไฟจากไฟกลางแยกมิเตอร์ ระบบรายงานที่โปร่งใสทำให้เกิดความเชื่อมั่น เป้าหมายรายได้ขององค์กร ไม่เน้นตัวเงินแต่เน้นสร้างงานให้กับชุมชน เฉพาะลูกจ้างก็มีรายได้ประจำ ๑๕ คน และเครือข่ายชุมชนอีกราว ๕๐ ครัวเรือน มีรายได้หมุนเวียนเดือนละ ๑.๕ ล้านบาท

๓)ระบบส่งผักปลอดภัย จะมีบริษัทประชารัฐฯจับมือกับศปจ.กาญจนบุรี นำผลผลิตที่ได้มาพักแช่ในห้องเย็นที่แบ่งพื้นที่เป็น ๒ ส่วน ฟากซ้ายเป็นจุดวางผลผลิตจากเครือข่ายเกษตรกรสามารถมาใช้บริการห้องเย็นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย บริษัทประชารัฐฯจะคัดเลือกผลผลิตตามออร์เดอร์ที่คุยผ่านกลุ่ม line กับ ๙ รพ.และตัดสินใจเคาะกัน ๒๔ ชม.ก่อนส่ง คัดแยกผลผลิตจากชั้นวางฝั่งซ้าย มาไว้ทางชั้นวางฝั่งขวา บรรจุภัณฑ์ แล้วนำส่งโรงพยาบาล โดยบริษัทจะมีรายได้ ๓% ในฐานะคนกลาง แต่จะต้องจ่ายเงินสดให้เกษตรกรทันทีที่คัดกรองผลผลิตเข้าจำหน่าย ในส่วนแปลงการผลิตในบริษัทจะเน้นปลูกหลากหลายมาเสริมผลผลิตของเกษตรกรเพื่อเติมให้เต็มน้ำหนักตามออร์เดอร์เท่านั้น

๔) หลักคิดสำคัญอีกอย่างคือ "ไม่แบกรับความเสี่ยง" ค่อยๆค้นหาอาชีพที่จะสร้างรายได้ ปรากฏว่าโรงน้ำแข็งกับผักเป็นรายได้หลักของบริษัท ต่อมาก็เพิ่มการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก โดยนำไปจำหน่ายให้กับวัดใช้ในการเผาศพ โดยมีข้อตกลงกับชุมชนและวัดคัดแยกขยะพลาสติกมาให้ โดยแลกกับน้ำมันที่จะแบ่งให้ ๒๐% การทำเช่นนี้ทำให้ลดภาระการคัดแยก ดูแลแต่กระบวนการผลิต

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4457
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง