ทำงานเป็นทีมและเครือข่าย

 • photo , 960x540 pixel , 53,642 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 55,983 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 47,394 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 46,348 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 44,813 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 52,252 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 24,608 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 23,938 bytes.

"ทำงานเป็นทีมและเครือข่าย"

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

นัดกันใหม่อีกรอบ ทำความเข้าใจคณะทำงานที่ประกอบด้วย ๗ ชุมชนของเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ่อยาง และงานข้อมูลที่มีคนเก็บและบันทึกหลัก ๓ คน ถึงสภาพปัญหาที่พบในการทำงานได้แก่

๑)งานข้อมูลของแอพฯ iMed@home

-เน้นรายบุคคลไม่ได้เก็บทั้งครอบครัว และไม่เลือกเก็บแม้จะมีพฤติกรรมเสี่ยง อาทิ เล่นการพนัน ยาเสพติด เพื่อจะได้เห็นภาพรวม เข้าใจสภาพปัญหาทางสังคมประกอบ

-ยังมีรายชื่อสมาชิกที่เปราะบางฯอีกจำนวนหนึ่งไม่ได้นำเข้าระบบ จึงได้นำข้อมูลมาตรวจสอบรายชื่อให้ตรงกัน บางรายชื่อมีการเคลื่อนย้ายชุมชน การนั่งและดูข้อมูลด้วยกันพร้อมกับคณะทำงานจึงเป็นทางออก วันนี้ไล่รายชื่อกลั่นกรองจำนวนข้อมูลกลุ่มเปราะบางจนได้ในชั้นแรกราว ๑๐๐ คน จากจำนวนทั้งสิ้น ๑๗๐ คนของทุกชุมชนในตำบลบ่อยาง

-พบชื่อที่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้จากระบบที่มี Admin หลักนำเข้า และชื่อเป้าหมายกลุ่มเปราะบางที่มีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล อันเกิดจากพฤติกรรมส่วนตัว รวมถึงไม่ระบุชื่อชุมชน ทางออกได้ตั้งทีมบันทึกข้อมูล ๓ คนให้เป็น Admin แล้วใช้ระบบกลุ่ม ดึงรายชื่อกลุ่มเปราะบางของ ๗ ชุมชนมาเข้าระบบกลุ่ม พร้อมกับให้เวลาในการตรวจสอบ แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลให้แล้วเสร็จในสัปดาห์หน้า

๒)การทำงานเป็นทีม และข้ามชุมชน ขอให้แกนนำมีตัวแทนเบอร์ ๑,๒,๓ สามารถมาร่วมประชุมได้อย่างต่อเนื่อง หาวันเวลาที่ทุกคนสามารถบริหารจัดการงานประจำมาร่วมประชุมได้พร้อมเพรียงกัน การทำงานแบบข้ามชุมชนจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หารือ ร่วมวิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ รวมถึงเท่าทันสมาชิกบางส่วนที่มีการเคลื่อนย้ายระหว่างชุมชน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์

๓)งานห้องเรียนเด็กเล็ก หรือห้องเรียนรวมมิตร ได้ข้อสรุปว่าให้จัดต่อในช่วงแรกเดือนละ ๒ ครั้ง คือช่วงเช้าของวันเสาร์ จัดเสาร์เว้นเสาร์ โดยจำแนกกลุ่มเป้าหมายเป็น ๒ ประเภทคือ มีพื้นฐานการอ่านการเขียน กับเริ่มต้นใหม่ และให้คละวัยเรียนรู้ด้วยกัน มีทั้งผู้ใหญ่ เด็กโต เด็กเล็ก

เบื้องต้นพบว่ากิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน ไม่เน้นเรียนวิชาการแบบในห้องเรียนแต่เสริมการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำจริงและความสนุกสนาน เด็กๆให้การตอบรับดี ผู้ปกครองก็ให้ความร่วมมือ ไว้วางใจทีมงาน แต่ก็ให้เพิ่มใบขออนุญาติระบุช่วงเวลาและข้อตกลงที่ผู้ปกครองจะต้องร่วมรับรู้กติกาการมาร่วมกิจกรรม คือ ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม การรับส่ง และอุปกรณ์ประจำตัว เพื่อให้เด็กๆได้เกิดความรับผิดชอบ ช่วยตัวเอง และสามารถเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม

เรื่องอาหารให้หมุนเวียนกันรับผิดชอบ

พร้อมประสาน กศน. เพื่อพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ในระบบร่วมกัน รวมถึงสื่อสารไปยังเครือข่ายต่างๆมาร่วมกิจกรรม หรือเสริมหนุนในส่วนอุปกรณ์ ครูอาสา

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 2708
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง