ภาคีเครือข่ายสงขลา ริเริ่มจัดตั้ง "ธนาคารผ้าอ้อม"

 • photo , 960x720 pixel , 154,986 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 134,342 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 142,127 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 144,661 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 152,863 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 126,858 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 125,366 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 103,021 bytes.

จัดตั้ง "ธนาคารผ้าอ้อม"

สำหรับคนพิการและผู้ป่วยติดเตียง เรื่องเงินที่หมดไปกับผ้าอ้อมถือเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ทุกเดือน เฉลี่ยแล้วก็คงราว 2-3 พันบาทต่อเดือน รวมแล้วปีนึ่งก็หลายหมื่น สำหรับครอบครัวที่มีรายได้ไม่มากนักถือว่าเป็นภาระทางการเงินทีเดียว

วันนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์สงขลา ชักชวนหลายหน่วยงานในสงขลา เช่น กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ อบจ. สงขลา สมาคมอาสาสร้างสุข สมาคมคนพิการ มทร. ศรีวิชัย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ มูลนิธิเด็กโสสะ ฯลฯ มาร่วมกันหาแนวทางจัดต้ง "ธนาคารผ้าอ้อม" เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ที่ต้องการรับการสนับสนุนในเรื่องนี้

สำหรับโมเดล "ธนาคารผ้าอ้อม" ที่ว่านี้มีเป้าหมายเพื่อจัดหาผ้าอ้อมแก่ผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียง ในช่วงแรกก็อาจจะเป็นแบบใช้แล้วทิ้ง ต่อในเฟสต่อไปจะเป็นการจัดฝึกอบรมการผลิตผ้าอ้อมแบบใช้ซ้ำ ลดต้นทุน และลดขยะไปด้วยกัน

แต่สิ่งที่ต้องทำควบคู่กันก็คือการจัดเก็บข้อมูลผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียงที่จำเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมและควรได้รับการสนับสนุน ในเรื่องนี้ต้องรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ มาไว้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน มีข้อมูลเท่ากัน โดยใช้แอปปพลิเคชั่น iMed@home เป็นหลักเพื่อจะได้ก้าวข้าวข้อจำกัดของหน่วยงานราชการ

ในฐานะที่เข้าร่วมในนามของสมาคมอาสาสร้างสุข เราได้เล่าถึงกรณีศึกษาของ รพ.สต. ปากโทก ที่ได้ริเริ่มเรื่องการผลิตผ้าอ้อมใช้ซ้ำไว้แล้ว ควรจะได้นำมาเป็นต้นแบบ โดย อ.อารีนา จาก มทร. ศรีวิชัย รับไปศึกษาสินค้าต้นแบบนี้เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป https://workpointnews.com/2019/09/25/pampers-reuse/

มองว่า เรื่องนี้สามารถขยายไปในเรื่องการสร้างอาชีพผู้พิการได้ด้วย คือส่งเสริมให้ผู้พิการผลิตผ้าอ้อมฯ จำหน่ายให้ผู้พิการ รายได้ก็จะหมุนเวียนมาเลี้ยงดูกองทุนผ้าอ้อม จนสามารถเลี้ยงดูระบบเองได้ ไม่ต้องพึ่งพิงงบประมาณจากภาครัฐในระยะยาว

นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้จัดระดมทุนผ่านรูปแบบ crowdfunding เช่น การระดมทุนจัดอบรมการผลิตผ้าอ้อมผ่านเวบ taejai.com ซึ่งช่วยให้ผู้ใจดีสามารถมาร่วมสนับสนุนได้ด้วย เรื่องนี้สมาคมอาสาสร้างสุขรับเป็นเจ้าภาพไปประสานงานให้

โครงการดี อยากให้ติดตาม เสนอแนะ และสนับสนุนกันครับ

นิพนธ์ รัตนาคม สมาคมอาสาสร้างสุข รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4457
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง