ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 ครั้งที่ 2/2560

by kannapat @September,26 2017 13.50 ( IP : 110...199 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ เขต 11
 • photo , 960x720 pixel , 60,315 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 62,661 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 56,546 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 48,192 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 51,796 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 46,594 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 61,673 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 47,565 bytes.

20 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชลธี A โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ คณะทำงานยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11  จำนวน 14 คน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกระบวนการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ กขป. เขต 11 อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมี 4 ยุทธศาสตร์ที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของ กขป. เขต 11 พร้อมผู้รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน ได้แก่  1. ยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชน รับผิดชอบโดย ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2. ยุทธศาสตร์ด้านคนวัยทำงาน รับผิดชอบโดย นายทงีวัตร เครือสาย สมาคมประชาสังคมชุมพร 3. ยุทธศาสตร์ด้านคนสูงวัยและกลุ่มเปราะบาง รับผิดชอบโดย ดร.จิราาพร วัฒนศรีสิน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และ 4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขทางทะเล รับผิดชอบโดย ดร.ไพสิฐ บุณยะกวี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1474
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง