ภาคีครือข่ายตำบลเกตรี รวมพลังร่วมดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นระบบ

 • photo , 960x720 pixel , 63,017 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 78,547 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 66,558 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 59,020 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 58,348 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 66,868 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 62,741 bytes.

วันที่  23 กรกฎาคม 63

ทีมพี่เลี้ยงกลุ่มเปราะบาง ตำบลเกตรี สตูล จากโรงพยาบาลสตูล สมาคมผู้บริโภคสตูล ภายใต้การทำงานร่วมกับ กขป.เขต12
ร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลโดยเอาฐานข้อมูลเดิมมาบูรณาการ และกำหนดนิยามสำหรับตำบลเกตรีให้มีความชัดเจน เพิ่มเติมคณะทำงานให้ครอบคลุม แบ่งพื้นที่ปฏิบัติการ
จัดทำ Time line กำหนดวันสิ้นสุดการเยี่ยมบ้าน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการต่อไป

เปรมยุดา พัฒชนะ รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4028
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง