กสศ.และภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาหลักสูตรสร้างผู้ประกอบการสังคมเพื่อความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น

  • photo  , 1728x816 pixel , 99,310 bytes.
  • photo  , 1477x1108 pixel , 104,576 bytes.
  • photo  , 1280x960 pixel , 190,813 bytes.

วันที่  2-4  สิงหาคม 2563  ณ โรงแรมช่อลดา นครศรีธรรมราช

ภาคีเครือข่าย ได้แก่  IHRP  สสมส.  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม  สมาคมลุ่มน้ำสายบุรี  สภาเกษตรกรจังหวัดยะลา    ห้องเรียนสิทธิมนุษยชนบูคู  กศน.กรงปินัง  กลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.)  กลุ่มยังยิ้ม และกลุ่มพัทลุงยิ้ม

ประสานพลังทำงานเพื่อสร้างความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนนอกระบบ โดยการสนับสนุนของกองทุนการศึกษาเพื่อความเสมอภาคเท่าเทียม (กสศ.)

ร่วมกันออกแบบกิจกรรมสร้างหลักสูตรสันติภาพศึกษาเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมสันติภาพและการเคารพ ปกป้อง เติมเต็มสิทธิมนุษยชนสำหรับเด็กและเยาวชน  สร้างผู้ประกอบการสังคมเพื่อความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น

งานหนัก งานเหนื่อย งานขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนผู้จะต้องแบกภาระหนักในสังคมสูงวัย (Aging society) มาช่วยกันนะคะ

เราจะแก่ไปแบบเป็นภาระต่อเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้น้อยที่สุด  ด้วยผ่านการสร้างโอกาสและเสริมศักยภาพพวกเขาตั้งแต่วันนี้ค่ะ

Padtheera Anna Narkurairattana  รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 6060
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง