สมาคมอาหารธรรมชาติยั่งยืน นครศรีธรรมราชกับกระบวนการ “การตรวจไขว้” (Peer Audit)ร่วมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพเกษตรอินทรีย์

 • photo , 1000x750 pixel , 133,257 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 94,223 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 114,239 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 108,064 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 126,103 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 160,241 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 110,638 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 236,326 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 98,332 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 255,133 bytes.

สมาคมอาหารธรรมชาติยั่งยืน นครศรีธรรมราช เข้าร่วมกับเครือข่ายสมาชิกสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย พีจีเอส จัดกระบวนการ “การตรวจไขว้” (Peer Audit) ครั้งที่ 3 ของสมาพันธ์ฯ ระหว่าง 6-8 สิงหาคม 2563 โดยครั้งนี้ “สวนสามพรานโมเดล” เป็นเจ้าภาพและถูกตรวจไขว้

การตรวจไขว้ (peer audit) เป็นการทบทวนโดยเพื่อน หรือกลุ่มในสายงานอาชีพเดียวกัน เป็นเครือข่ายกัน จัดกระบวนการตรวจหรือทบทวนผลงาน หรือตรวจระบบงานของกันและกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา ยกระดับ มาตรฐานงานวิชาชีพเกษตรอินทรีย์

ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการไปช่วยเพื่อน (สามพรานโมเดล) ให้ข้อเสนอแนะและติชมแล้ว สมาคมฯ ยังได้เรียนรู้การจัดการระบบกลุ่มย่อย รูปแบบการจัดการผลผลิตรายย่อยเพื่อนำสู่ตลาด รวมถึงการจัดการตลาดเกษตรอินทรีย์

ทางสมาคมจะได้นำมาเป็นข้อมูลและแนวทางในการจัดตลาดสีเขียวในพื้นที่ และการจัดระบบ PGS ในรายกลุ่มย่อยให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่และสมาชิกของสมาคมฯ ขยายผลการขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยให้กับคนนครศรีธรรมราช

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สมาคมอาหารธรรมชาติยั่งยืน นครศรีธรรมราช

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4028
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง