ภาคีเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลากับภารกิจร่วมขับเคลื่อนงานเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพคนสงขลา

 • photo , 960x720 pixel , 77,439 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 70,175 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 50,246 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 47,910 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 81,073 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 67,716 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 98,243 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 88,392 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 90,084 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 74,483 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 55,015 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 71,330 bytes.

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓  มูลนิธิชุมชนสงขลา  กขป.เขต ๑๒ สมัชชาสุขภาพจังหวัด อบจ.สงขลา เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สสจ. รพ.หาดใหญ่ ร่วมขับเคลื่อนเกษตรและอาหารสุขภาพ ประชุมคณะทำงานเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา หารือการทำงานในสงขลา

สรุปการประชุม สำคัญดังนี้

๑.การดำเนินงานผ่านตลาดรถเขียว ปัจจุบันจำหน่ายทุกจันทร์ พุธ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ วันศุกร์เช้าที่รพ.หาดใหญ่ เย็น ณ ห้างเซนทรัล เริ่มมีลูกค้าประจำ และคนสนใจมาก โดยเฉพาะการทำงานเป็นกลุ่ม/เครือข่าย และแอพพลิเคชั่น Green smile

๒.ความร่วมมือกับรพ.หาดใหญ่ ได้ผ่านการประเมินผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี+ การเปิดตลาดกรีนสมายหาดใหญ่ รพ.หาดใหญ่ ปรับจุดจำหน่ายจากจุดเดิม ในส่วนการส่งเข้าโรงครัวรพ. ผ่านคนกลาง ๒ ราย ดำเนินการมาผ่าน ๑ ปีแล้ว จะนัดหมายผู้เกี่ยวข้องมาสรุปบทเรียนที่เกิดตั้งแต่การทำเมนูล่วงหน้า การจัดหาวัตถุดิบ การรับส่ง การจัดซื้อจัดจ้าง การจ่ายเงิน

๓.รายงานผลผ่านคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ(คสป.) จังหวัดสงขลา ที่มีแนวทางสนับสนุนอาหารปลอดภัยไปยัง ๔ ร. ได้แก่ รพ. รร. โรงแรม ร้านอาหาร พบว่าระดับจังหวัดมีพัฒนาการที่ดีกับรพ.ทุกแห่ง ส่วนอื่นยังต้องดำเนินการต่อไป

๔.ร่วมมือกับธกส.ภาคใต้ตอนล่าง ฝ่ายกิจการพิเศษ พัฒนา Platform Greensmile ในส่วนของสวนยางยั่งยืน จะดำเนินการใน ๓ เดือนหลังจากนี้ให้แล้วเสร็จ พร้อมเปิดตัว

๕.การต่ออายุใบรับรองสมาชิก SGS-PGS ได้พิจารณากันอีกรอบ อนุมัติให้ใช้การถ่ายคลิปวิดีโอ(๑-๓ นาทีแนะนำตัว บอกจุดที่ต้องปรับปรุงและภาพ ณ จุดที่ปรับปรุงแล้วแทนการลงสำรวจ) และบางคนจะมีการไขว้เครือข่ายลงตรวจซ้ำ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ กันยายนนี้

๖.การลงตรวจแปลงรอบ ๓ มีผู้ยื่นเข้ามาให้ลงตรวจแปลง ๑๖ แปลง จะมีการลงตรวจแปลงกันวันที่ ๑๙,๒๒ และ ๒๔ กันยายนนี้ ดำเนินการภายใต้งบประมาณจากอบจ.สงขลาผ่านมูลนิธิชุมชนสงขลา

๗.เครือข่ายได้เปิดบัญชีแล้ว พร้อมนำเงินไปจัดทำสติกเกอร์

๘.ปลายเดือนกันยายน จะมีการจัดงานวันพลเมืองสงขลา งานของเครือข่ายจะถูกนำเสนอในเอกสารหนังสือ ผีเสื้อขยับปีก เล่ม ๘ และผ่านคลิปวีดีโอ

๙.ให้ความเห็นเบื้องต้นต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต

๑๐.แนวทางดำเนินการต่อไป จะแบ่งการขับเคลื่อนเป็น ๒ ประเภท คือ ในกลุ่มที่ขับเคลื่อนระดับชุมชน แบบเศรษฐกิจพอเพียง และกลุ่มผู้ประกอบการ ที่มีเห็นภาพการทำงานเป็นกลุ่มของแต่ละพื้นที่มากขึ้น คาดหวังการทำงานให้ครบวงจร(การผลิต การแปรรูป การจำหน่าย) วางพื้นฐานกลุ่มระดับตำบล ต่อยอดไปสู่วิสาหกิจชุมชน และไปสู่ธนาคารประชาชนระดับตำบลต่อไป

ชาคริต โภชะเรือง  รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1908
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง