ภารกิจภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา Platform : Green smile

 • photo , 960x720 pixel , 74,068 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 80,573 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 66,243 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 53,791 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 36,527 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 50,455 bytes.
 • photo , 1440x1080 pixel , 183,932 bytes.

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓  ประชุมความร่วมมือกับธกส.ฝ่ายกิจการพิเศษ ภาคใต้ตอนล่าง ในฐานะงานนวตกรรม ร่วมกับพัฒนา Platform : Green smile ในกลุ่มสวนยางยั่งยืน โดยสำนักงานใหญ่สนับสนุนงบประมาณ ๒ แสนบาทมาพัฒนา

๑.Big data ข้อมูลเกษตรกร ในกลุ่มธนาคารต้นไม้ พืช ผัก ปศุสัตว์  ผลไม้

๒.App: Greensmile นำเสนอแปลงการผลิต สินค้า

๓.การตลาด มีทั้งตลาดออนไลน์ ตลาดรถเขียว ตลาดรพ./รร./โรงแรมฯลฯ

๔.ผู้บริโภค ส่ามารถติดต่อสั่งจองผลผลิต

ดำเนินการนำร่องกับกลุ่มสวนยางพารา กลุ่มพรีเมี่ยมที่จะส่งออก มีแปลงต้นแบบ ๓๔ แปลง และกลุ่มพืชร่วมยางของพี่กำราบ อีกจำนวนหนึ่ง นำเข้าระบบให้ครบกระบวนการ ต้นน้ำ(พื้นที่การผลิต/วัตถุดิบ ปัจจัยการผลิตในกลุ่มธนาคารต้นไม้ พืชร่วมยาง สัตว์ร่วมยาง) กลางน้ำ(จุดรวมน้ำยาง จุดจำหน่ายผลผลิตร่วมยาง มาตรฐาน) ปลายน้ำ(บริษัทรับซื้อ)

ก่อนที่จะขยายผลกับภาคีเครือข่าย ธกส.เองจะได้ดูในส่วนสินเชื่อ ภาคีอืนจะได้ต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป องค์กรความร่วมมือ กขป.เขต 11,12 สมัชชาสุขภาพจังหวัด มูลนิธิชุมชนสงขลา เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา สาธารณสุขจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด รพ.หาดใหญ่

ชาคริต โภชะเรือง  รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9151
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง