จังหวะก้าว App กรีนสมาย เพื่อ "สวนยางยั่งยืน"

 • photo , 720x960 pixel , 101,652 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 123,173 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 111,643 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 151,665 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 106,218 bytes.

"สวนยางยั่งยืน"

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  ทีมชุดเล็กประกอบด้วยธกส.ภาคใต้ตอนล่างฝ่ายกิจการพิเศษ โปรแกรมเมอร์แอพฯGreen smile มูลนิธิชุมชนสงขลา เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา เครือข่ายสวนยางพรีเมี่ยม สวนยางยั่งยืน

นัดหมายประชุมเพื่อร่วมพัฒนาแอพฯ Green smile ในส่วนสวนยางยั่งยืน  นำร่องการใช้กับกลุ่มสวนยางพาราพรีเมี่ยม อำเภอรัตภูมิ และกลุ่มสวนยางยั่งยืนของพี่กำราบ พานทอง

จัดระบบข้อมูลในแอพฯ ประกอบด้วย

๑)ข้อมูลน้ำยาง เพื่อให้รู้ผลผลิตของแต่ละคน ยอดจำหน่าย

๒)ต้นไม้ ประกอบด้วยไม้ยืนต้น/ไม้เศรษฐกิจ/ไม้ผล พืชร่วมยาง(ปลูกระยะยาว) พืชแซมยาง(ระยะสั้น)

๓)ปศุสัตว์ร่วมยาง ได้แก่ สัตว์ใหญ่ สัตว์เล็กเสริมเรื่องมาตรฐานการผลิต(หากมี)

๔)บัญชีต้นทุน ประกอบด้วย รายรับ รายจ่าย(ปัจจัยการผลิต)

กิจกรรมที่จะดำเนินการ

๑)ประชุมคณะทำงานชุดเล็ก ครั้งที่ ๑  ประชุมทีมชุดเล็กร่วมกับเกษตรกร ครั้งที่๑ (ดำเนินการแล้ว) ช่วงกันยายน

๒)โปรแกรมเมอร์พัฒนาแอพฯ ๑-๑๕ กันยายน

๓)ทดสอบการใช้แอพฯ กับตัวแทนเกษตรกร ๑๐ คน

๔)ประชุมคณะทำงานชุดเล็ก ครั้งที่ ๒ กำหนดเป้าหมายการใช้ประโยชน์ในภาพรวม ไม่เกินกันยายน

๕)ฝึกอบรมการใช้แอพฯ ให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรนำร่อง ๑ ครั้ง(ต้นตุลาคม)

๖)ให้สมาชิก/กลุ่มเกษตรกรเก็บข้อมูลเข้าสู่แอพฯ (ตุลาคม)

๗)ประชุมคณะทำงานชุดเล็ก ครั้งที่ ๓ Mapping เครือข่ายผู้ใช้ เตรียมเปิดตัว (พฤศจิกายน)

๘)โปรแกรมเมอร์ปรับปรุงเพิ่มเติม

๙)จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

๑๐)เปิดตัวแอพฯ Greensmile เชิญภาคีเครือข่ายมาร่วม Mou (ธันวาคม)

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 2717
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง