ก้าวย่างสำคัญสู่ "สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข"

  • photo  , 1706x960 pixel , 101,725 bytes.
  • photo  , 1706x960 pixel , 101,006 bytes.
  • photo  , 1706x960 pixel , 83,538 bytes.
  • photo  , 1706x960 pixel , 69,282 bytes.

สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข เตรียมจัดตั้ง “สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข”

วันนี้ (3 ก.ย.63) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมเจ้าเมือง ศาลากลางจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายไมตรี จงไกรจักร นายกสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข และคณะ ร่วมหารือการดำเนินงาน “โครงการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข”

โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้การสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ วิทยากรชุมชน และกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหา ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา รวมถึงบุคลากรภาครัฐและเอกชน มีหลักสูตรการเรียนรู้ 6 หลักสูตร คือ

หลักสูตร 1 “รวมคนสร้างเมืองตามแนวคิดพังงาแห่งความสุข”

หลักสูตร 2 “บ้านน้ำเค็ม : วางแผน ป้องกัน แก้ไข ภัยพิบัติด้วยชุมชน”

หลักสูตร 3 “รมณีย์ : จัดสรรทรัพย์ แบ่งปันสุข”

หลักสูตร 4 “มอแกลนทับตะวัน : เข้าใจพหุวัฒนธรรม สร้างสรรค์พลเมืองโลก”

หลักสูตร 5 “เกาะยาวน้อย : สู่ความสุขร่วมของคนในชุมชน”

และหลักสูตร 6 “โคกเจริญ : สุขภาพดี วิถีโคกเจริญ”

ส่วนพื้นที่ดำเนินการประกอบด้วยพื้นที่  5 อำเภอ ของจังหวัดพังงา คือ ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด, ต.รมณีย์ อ.กะปง, ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า, ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว, และ อ.เมืองพังงา  และจะมีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข และจังหวัดพังงา ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2563 นี้

ไมตรี จงไกรจักร รายงาน

Cr  ประชาสัมพันธ์ จ.พังงา และรูป จากเลขา ผุ้ว่าพังงาด้วยครับ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8578
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง