ธรรมนูญจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมตำบลเกาะกลาง จังหวัดกระบี่

 • photo , 1000x667 pixel , 124,431 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 77,553 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 90,540 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 98,487 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 112,157 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 78,257 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 78,634 bytes.
 • photo , 1000x665 pixel , 92,097 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 112,863 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 102,297 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 120,390 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 77,417 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 94,241 bytes.

ธรรมนูญจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมตำบลเกาะกลาง  ไม่ได้เป็นภารกิจของหน่วยงานใด เพียงหน่วยงานหนึ่งต้องรับผิดชอบ แต่ธรรมนูญฯ หมายถึง สัญญาใจ เป็นข้อตกลงร่วมกันจากทุกคน ทุกภาคส่วนในตำบลเกาะกลาง ว่าจะ ร่วมใจ จริงใจ จัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

"คนตำบลเกาะกลางร่วมใจ จริงใจ จัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"

วันที่ 4 กันยายน 2563 เวทีประชุมสัญจรขับเคลื่อนธรรมนูญจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมตำบลเกาะกลาง
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 9 บ้านท่าคลอง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

คณะกรรมการธรรมนูญจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมตำบลเกาะกลาง เปิดพื้นที่ล้อมวงคุย ประชุมสัญจรขับเคลื่อนธรรมนูญจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมตำบลเกาะกลาง พื้นที่ 2 พ.ศ.2563 โดยมีคณะกรรมการธรรมนูญฯ ที่มีตัวแทนมาจากหน่วยงานภาคีในตำบลเกาะกลางทุกภาคส่วน (รวม 17 องค์กร) พร้อมด้วยแกนนำชาวบ้าน ผู้นำชุมชนในหมู่ที่ 9 บ้านท่าคลอง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความคิดเห็นในการขับเคลื่อนธรรมนูญจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมตำบล ฉบับที่ 1/2562 ที่ได้ลงนามและประกาศใช้แล้วอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อให้คนตำบลเกาะกลางทุกคน ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ทุกภาคส่วน ร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในตำบลเกาะกลาง แบบจริงจัง จริงใจ ให้เกิดผลลัพธ์ความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยมีแผนงานขับเคลื่อนธรรมนูญฯ/มาตรการ 3 มาตรการ ได้แก่

1) การสร้างความตระหนัก สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

2) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง ครอบคุมทั้งตำบล

3) การสร้างแรงจูงใจ เชิดชูและให้รางวัลต้นแบบการจัดการขยะฯ (บุคคล/ครัวเรือน/ร้านค้า/องค์กร/หมู่บ้าน ต้นแบบในตำบลเกาะกลาง)

ซึ่งเป็นวาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ การร่วมกันออกแบบเกณฑ์การประเมินครัวเรือนต้นแบบ เพื่อยกย่อง เชิดชู และให้รางวัล ครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน ของตำบลเกาะกลาง ประจำปี 2563 (เป้าหมาย หมู่บ้านละ 3 ครัวเรือน/รางวัล) โดยมีเกณฑ์ตัวชี้วัดการพิจารณาครัวเรือนต้นแบบ 10 ข้อ เพื่อให้คณะติดตามประเมินผล ได้ใช้ในการสำรวจติดตามครัวเรือนเป้าหมายร่วมกัน ทั้ง 10 หมู่บ้าน และจัดลำดับต้นแบบ เพื่อที่จะมอบรางวัลยกย่องเชิดชูต้นแบบ ของตำบลเกาะกลาง เมื่อสิ้นปี 2563 นี้ ต่อไป

สื่อชุมชนจังหวัดกระบี่ รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3530
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง