สมาคมอาสาสร้างสุขหนุนเสริม 60 ครูอาสาร่วมพัฒนา 800 เยาวชนมีอาชีพ เพิ่มรายได้

 • photo , 1477x1108 pixel , 130,994 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 116,153 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 151,189 bytes.
 • photo , 1000x751 pixel , 125,412 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 110,472 bytes.
 • photo , 1280x961 pixel , 183,924 bytes.

สมาคมอาสาสร้างสุขหนุนเสริม 60 ครูอาสาร่วมพัฒนา 800 เยาวชนมีอาชีพ เพิ่มรายได้

สมาคมอาสาสร้างสุข ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ชวนแกนนชุมชนเป็นครูอาสาสร้างกระบวนการเรียนรู้อาชีพ ภายใต้แนวคิด “รวมกลุ่ม สร้างโอกาส เรียนรู้อาชีพที่สนใจ”  คาดว่าจะสามารถสนับสนุนครูอาสาใน 4 จังหวัดนำร่อง 60 คน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้ได้มีโอกาส ทักษะ และช่องทางด้านอาชีพได้อย่างน้อย 800 คน ภายในต้นปี 2564 นี้

น้องซี หรือ นางสาวอาซีม๊ะ ดามาลอ ผู้ประสานงานด้านงานเยาวชน สมาคมอาสาสร้างสุข เล่าว่า สมาคมฯ ภายใต้การสนับสนุนจาก กสศ.  กำลังดำเนินโครงการ “สนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : พื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง”  ตั้งเป้าสร้างกระบวนการเรียนรู้ทักษะอาชีพแก่เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ให้ได้มีโอกาสริเริ่มอาชีพที่ตนเองสนใจ อาจจะเป็นอาชีพหลักหรืออาขีพเสริมก็ได้  ตามความถนัดหรือสนใจในพื้นที่ของตนเอง

“สำหรับเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา เช่น น้อง ๆ ที่ยังเรียนไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรที่ทำให้ไม่จบ ม.3 พวกเขาคือคนที่ขาดโอกาสทางการเรียน เรามองว่าเขาควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ​เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ จากการที่น้อง ๆ สมัครเข้ามาก็มีทั้งที่ไม่จบชั้นประถมศึกษา ไม่จบ ม.3 หรือเด็กที่ยังไม่เคยได้เรียนชั้นประถม อย่างน้อง ๆ ชนเผ่ามานิ

ในช่วงแรกนี้ ทางโครงการมุ่งไปที่การสนับสนุนเด็กวัยรุ่น ไปจนถึงอายุ 21 ปี ให้ได้มีทักษะด้านอาชีพที่เขาสนใจ แต่สำหรับเด็กเล็ก เราก็มุ่งไปที่การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับวัยได้เหมือนกัน เด็กแต่ละคน แต่ละกลุ่ม หรือแต่ละพื้นที่ก็มีความต้องการและข้อจำกัดต่างกัน เราจึงต้องมองหาผู้ใหญ่ในชุมชน มารับบทบาท ครูอาสา หรือพี่เลี้ยง คอยกำกับดูแลน้อง ๆ ในพื้นที่ด้วย"

สำหรับบทบาทของครูอาสาดังกล่าว ไม่ใช่เป็นครูที่มาจัดกระบวนการเรียนการสอนเด็กที่เข้าร่วมโครงการ แต่เป็นคนที่จะร่วมชวนน้อง ๆ วางแผนการพัฒนากระบวนการพัฒนาการเรียนรู้  ให้เด็กได้มองเห็นความสนใจ ความถนัด หรือความชอบของตัวเอง ก่อนจะวางแผนเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพที่เหมาะสม แล้วส่งเสริมให้สามารถริเริ่มอาชีพเสริมหรืออาขีพหลักเล็ก ๆ ได้

สมาคมฯ ได้เฟ้นหาพี่เลี้ยงในจังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง สตูล รวม 60 คน ที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่อยู่แล้ว โดยเชื่อว่าพวกเขาเหล่านี้จะเป็นคนที่เข้าใจเด็กในพื้นที่ได้ดีที่สุด สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะกับบริบทพื้นที่ได้ และดูแลเด็กที่เข้าร่วมโครงการได้ในระยะยาว

“ครูอาสาไม่ใช่คนที่จะมาสอนเด็กด้วยตนเอง เพราะเด็กแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มอาจมีความต้องการต่างกัน จำเป็นที่จะต้องหากระบวนการพัฒนา หรือหาวิทยากรเพื่อมาตอบสนองการเรียนรู้ที่ต่างกัน ซึ่งครูอาสาที่เป็นคนในพื้นที่จะเข้าใจเด็กได้ดี และประสานงานกับวิทยากรภายนอกเข้าไปพัฒนาเด็กได้”

สำหรับการสนับสนุนให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินกิจกรรมตามความสนใจของตนเองได้ สมาคมอาสาสร้างสุขจะสนับสนุนงบประมาณรายหัวสำหรับเด็กแต่ละคน จำนวน 3,000 บาท เพื่อให้เป็นทุนตั้งต้นในการเรียนรู้ด้านอาชีพ อย่างไรก็ตาม ด้วยธรรมชาติของเด็กที่มักสนใจทำกิจกรรมกลุ่มมากกว่าทำคนเดียว ทางโครงการฯ จึงเน้นให้เด็กได้รวมกลุ่มกัน มองหาความสนใจร่วมกัน แล้วขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นกลุ่ม จะช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จ และจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้น้อง ๆ มีเงินทุนมากขึ้นด้วย

หากน้องๆ มีความสนใจร่วมกัน แล้วรวมกลุ่มกันได้รวม 5-10 คน ก็จะทำให้ได้งบรวมกันเป็น 15,000-30,000 บาท ก็จะทำให้ครูอาสาจัดกระบวนการเรียนรู้ได้หลากหลาย และเป็นเงินลงทุนในการประกอบอาชีพของน้อง ๆ ได้อีกด้วย

ผลสำเร็จของโครงการนี้ เราไม่ได้คาดหวังเพียงเด็กได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ แต่คาดหวังไปถึงเขามีทัศนคติที่ดีต่ออนาคตของตัวเอง  สามารถสร้างอาชีพหรือรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้ง ครูอาสาที่มาเข้าร่วมโครงการเองก็ต้องมีทักษะในการเป็นพี่เลี้ยง กำกับติดตามและดูแลเด็กให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่วัดผลได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีภารกิจเดียวกันนี้ ดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกัน พร้อมกันท้ังภาคใต้และ ภูมิภาคอื่น โดยคาดว่าภายในเดือนเมษายน 2564 จะสามารถสร้างเสริมโอกาสและสนับสนุนเด็กนอกระบบการศึกษาได้ รวม 4,500 คน ในภาคใต้ และกว่า 25,000 คนจากทั้งประเทศ ติดตามความก้าวหน้าจากกิจกรรมของน้อง ๆ ได้ที่ เพจ  ศูนย์อาสาสร้างสุข -ภาคใต้

นิพนธ์ รัตนาคม  รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7553
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง