สุดยอดนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ภาคใต้

  • photo  , 1000x347 pixel , 80,765 bytes.
  • photo  , 1000x357 pixel , 82,036 bytes.

“สุดยอดนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ภาคใต้” ที่ได้รับการคัดเลือก  ได้รับรางวัล จานวน 26 นวัตกรรม จาก 14 ตำบล(ตำบล/อปท.) 12 อำเภอ 7 จังหวัด ตามลำดับดังนี้

ลำดับที่ 1 สุดยอดนวัตกรรม จาก ตำบลนาทอน อ .ทุ่งหว้า จ. สตูล ได้แก่

นวัตกรรม “เปลี่ยนบทบาทสร้างปฏิบัติการใหม่ ทสม.” และ  นวัตกรรม “ ชันชีนาทอน: สร้างนโยบายเสริมบทบาทผู้ปฏิบัติ”

ลำดับที่ 2 สุดยอดนวัตกรรม จากองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย อ.รามัน จ.ยะลา ได้แก่

นวัตกรรม “สานพลัง ๑๒ ชมรมสร้างสุขภาวะหนุนเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุบาโงยซือญาตี”

ลำดับที่ 3 สุดยอดนวัตกรรม จากองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส ได้กแก่

นวัตกรรม “สานพลังเครือข่ายผู้สูงอายุสร้างผู้นาชุมชน”

นวัตกรรม “อาหารส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย:ฮาลาล ตอยยิบ”

นวัตกรรม “รับมือ COVID-19”

ลำดับที่ 4 สุดยอดนวัตกรรม จากองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา ได้แก่

นวัตกรรม “สานพลังเสริมศักยภาพผู้สูงอายุตำบลลำพะยา

นวัตกรรม “เด็กไทยมี IT”

ลำดับที่ 5 สุดยอดนวัตกรรม จากตำบลสะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา ได้แก่

นวัตกรรม “ทุเรียน ดูซงรายอ”

ลำดับที่ 6 สุดยอดนวัตกรรม จากตำบลบาละ

นวัตกรรม “สานพลังนวัตกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยตำบลบาละ

ลำดับที่ 7 สุดยอดนวัตกรรม จากตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา

นวัตกรรม “จัดการขยะฐานศูนย์(Zero Waste)”

ลำดับที่ 8 สุดยอดนวัตกรรม จากตำบลปริก อ. สะเดา จ.สงขลา

นวัตกรรม “จัดการขยะฐานศูนย์(Zero Waste)”

นวัตกรรม “มัสยิดสร้างสุขภาวะครบวงจร”

ลำดับที่ 9 สุดยอดนวัตกรรม จากองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

นวัตกรรม “รับมือ COVID-19”

นวัตกรรม “ดูแลต่อเนื่องเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง”

ลำดับที่ 10 สุดยอดนวัตกรรม จาก เทศบาลตำบลมะรือโบตก อ ระแงะ จ นราธิวาส

นวัตกรรม “ซิมปัน ซัมปะห์ มะรือโบตกเกื้อกูล(การจัดการขยะและพลังงานทางเลือก)”

นวัตกรรม “ปากัตตันตาบลมะรือโบตก (กติกาชุมชน)”

นวัตกรรม “ดะวะห์มือนึงตังโรก๊ก (เผยแพร่เพื่อการ ลด-ละ-เลิก บุหรี่)”

ลำดับที่ 11 สุดยอดนวัตกรรม จาก ตำบลเกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

นวัตกรรม “ระบบการจัดการภัยพิบัติ”

ลำดับที่ 12 สุดยอดนวัตกรรม จาก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ และตำบลเขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

นวัตกรรม “โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอยุ” องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่

นวัตกรรม “ป่าตอโมเดล (การจัดการขยะโดยชุมชน)” จาก ตำบลเขาปู่

นวัตกรรม “วิสาหกิจชุมชนเขาปู่สร้างเศรษฐกิจฐานราก” จาก ตำบลเขาปู่

ลำดับที่ 13 สุดยอดนวัตกรรม จาก ตำบลขอนหาด และองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

นวัตกรรม “กีฬาเพื่ออนาคต (วอลเล่บอลสู่ความเป็นเลิศ)” ตำบลขอนหาด

นวัตกรรม “แปรรูปผลิตภัณฑ์ (กลุ่มทอผ้าเนินมวง)” จาก ตำบลขอนหาด

นวัตกรรม “ขยะกรมธรรม์เพื่อสุขภาวะชุมชน” จาก องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด

นวัตกรรม “การจัดการนำ้ครบวงจร” จาก องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด

ลำดับที่ 14 สุดยอดนวัตกรรม จาก ตำบลปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

นวัตกรรม “ระบบการจัดการภัยพิบัติ)”

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สุขภาวะชุมชน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7950
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง