สช.และภาคีเครือข่ายกับภารกิจ KM สร้างสังคมสุขภาวะด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะ

 • photo , 1000x514 pixel , 108,630 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 127,673 bytes.
 • photo , 1740x1160 pixel , 164,938 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 107,279 bytes.
 • photo , 1740x1160 pixel , 189,751 bytes.
 • photo , 1740x1160 pixel , 178,806 bytes.
 • photo , 1740x1160 pixel , 162,258 bytes.
 • photo , 1740x1160 pixel , 174,102 bytes.
 • photo , 1740x1160 pixel , 182,233 bytes.
 • photo , 1740x1160 pixel , 156,372 bytes.
 • photo , 1740x1160 pixel , 138,667 bytes.
 • photo , 1740x1160 pixel , 166,742 bytes.
 • photo , 1740x1160 pixel , 149,597 bytes.
 • photo , 1740x1160 pixel , 157,500 bytes.
 • photo , 1740x1160 pixel , 145,229 bytes.
 • photo , 1740x1160 pixel , 149,983 bytes.
 • photo , 1740x1160 pixel , 129,557 bytes.
 • photo , 1740x1160 pixel , 154,018 bytes.
 • photo , 1740x1160 pixel , 203,029 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 97,557 bytes.
 • photo , 1740x1160 pixel , 194,591 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 92,667 bytes.
 • photo , 1740x1160 pixel , 117,513 bytes.
 • photo , 1740x1160 pixel , 151,280 bytes.
 • photo , 1740x1160 pixel , 109,316 bytes.
 • photo , 1740x1160 pixel , 180,820 bytes.
 • photo , 1740x1160 pixel , 80,395 bytes.
 • photo , 1740x1160 pixel , 190,135 bytes.
 • photo , 1740x1160 pixel , 149,018 bytes.
 • photo , 1740x1160 pixel , 162,236 bytes.
 • photo , 1740x1160 pixel , 158,128 bytes.
 • photo , 1740x1160 pixel , 187,605 bytes.
 • photo , 1740x1160 pixel , 179,941 bytes.
 • photo , 1740x1160 pixel , 146,019 bytes.
 • photo , 1000x728 pixel , 87,965 bytes.
 • photo , 1000x874 pixel , 120,328 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 127,673 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 102,782 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 100,009 bytes.
 • photo , 796x960 pixel , 101,795 bytes.
 • photo , 960x859 pixel , 98,222 bytes.
 • photo , 960x504 pixel , 91,564 bytes.
 • photo , 960x772 pixel , 114,791 bytes.
 • photo , 960x690 pixel , 99,972 bytes.
 • photo , 1860x880 pixel , 184,550 bytes.
 • photo , 1860x880 pixel , 182,038 bytes.

KM สร้างสังคมสุขภาวะด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ในช่วงต้นเดือนกันยา เราชวนเครือข่ายในแต่ละภาคมาร่วมกันสรุปงานและร่วมกันวางแผนงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ รวมถึงชวนดูระบบงานสนับสนุนต่างๆ เท่าที่ต้นทุนมี วันสองวันนี้ จึงชวนผู้แทนบางส่วนประมาณ 25 จังหวัด มาร่วมกันดึงความรู้ ถอดกระบวนการพัฒนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง และมุ่งหมายที่จะเติมเต็มทิศทางสำคัญร่วมกันต่อ

เวทีถอดบทเรียนครั้งนี้จึงมุ่งเป้าหมายไปสู่ “การสร้างสังคมสุขภาวะ ด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะ” โดยมี พี่จิ๋ว วราลักษณ์ ไชยทัพ และทีมงาน มาช่วยจัดกระบวนการ ดึงความรู้และประมวลข้อเสนอสำคัญๆ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เราวางเป้าหมายในการจัดกระบวนการไว้คร่าวๆ ได้แก่

1)ค้นหาข้อค้นพบสำคัญจากกลไก และกระบวนการนโยบายสาธารณะ (4PW)

2)หาจุดสมดุลของเส้นทางเดินของประเด็นนโยบายสาธารณะ (ขึ้น เคลื่อน ประเมิน)

3)วิเคราะห์ความท้าทาย ข้อติดขัด ระบบ กลไก การสนับสนุนต่างๆ

4)แลกเปลี่ยนบทเรียนการทำงานบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย

5)ร่วมกันวางทิศทางการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาวะของสังคมร่วมกัน

เนื้อหาและความรู้ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว จะช่วยทำให้เครือข่ายฯ ได้ทำงานลงลึกถึงแก่นแท้นโยบายที่เอื้อต่อสุขภาพ ละเอียดรอบครอบและมากด้วยพลัง รวมถึงจะทำให้การหนุนเสริมเติมส่วนต่างเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีร่วมกันต่อไป

บัณฑิต มั่นคง รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7553
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง