แผนพัฒนาที่จะต่อยอดของ 35 ฟาร์มตัวอย่างภาคใต้

photo  , 639x480 pixel , 72,774 bytes.

แผนพัฒนาที่จะต่อยอดของฟาร์มตัวอย่างภาคใต้

สภาพปัญหาและข้อมูลการลงพื้นที่รวมถึงกระบวนการ Workshop ทั้ง 35 ฟาร์มตัวอย่าง การพัฒนาแบ่งเป็น 7 กลุ่มฟาร์ม

โดยมี

1)กลุ่มพัทลุง

2)กลุ่มสงขลา

3)กลุ่มปัตตานี 1

4)กลุ่มปัตตานี 2

5)กลุ่มยะลา

6)กลุ่มนราธิวาส 1

7)กลุ่มนราธิวาส 2

ซึ่งได้วางห้วงเวลาเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น กลาง ยาว เน้น พัฒนาคน พื้นที่ ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ไปพร้อมๆ กันแนวทาง ใช้การฟื้นฟูสิ่งที่มีอยู่ให้สามารถต่อยอดได้ พัฒนาสิ่งที่ดำเนินงานอยู่ยกระดับให้มีมาตรฐาน ต่อยอดสืบสานจากการพัฒนาให้มีกลุ่มอาชีพ มี Brand สินค้าจากอัตลักษณ์ชุมชน มีตลาดเครือข่ายร่วมชุมชน การจัดตั้งสหกรณ์ การจัดตั้ง SE (Social Enterprise) และสืบสานสู่ชุมชนต่อไปในรูปแบบนิคมเกษตรกรรมและเป็น Hub of Asian ในระดับภูมิภาคที่จะเป็น ครัวภูมิภาค โดยแยกแผนงานเป็น

แผนระยะสั้น

1.สร้างชุมชนให้มีพื้นฐานเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (เศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน)

2.สร้างสัมมาชีพ เศรษฐกิจฐานรากจากภาคการเกษตร

แผนระยะกลาง

1.ยกระดับสู่ เศรษฐกิจพอเพียงขั้นก้าวหน้า

2.จัดตั้ง SE ประกอบการในรูปแบบวิสาหกิจสังคม

แผนระยะยาว

1.จัดตั้งศูนย์ กลางนิคมเกษตรกรรมใน 3 โซน ปัตตานี นราธิวาส และสงขลาร่วมกับยะลา

2.นำสู่การเป็น ชุมชนอัจฉริยะ บนพื้นฐานเกษตรอินทรีย์ (ชุมชนรู้ทันสถานการณ์ ที่พึ่งพาตนเองในยามวิกฤติ)

3.การเป็น HUB OF ASEAN ด้านอาหาร ครัวโลก

เรียนรู้ไปด้วยกันกับเรา กลุ่มฟาร์มตัวอย่างภาคใต้ 35 ฟาร์ม และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4


ขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มสาธารณะ :  ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 6444
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง