เทศบาลตำบลหนองจิก พื้นที่ร่วมพัฒนากลไกเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมเขต ๑๒

 • photo , 960x720 pixel , 81,656 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 61,884 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 95,461 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 77,590 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 61,952 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 105,473 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 99,198 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 94,566 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 63,567 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 91,847 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 92,421 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 90,747 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 90,094 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 89,376 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 66,815 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 88,122 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 79,639 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 57,583 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 80,203 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 90,755 bytes.

"ทต.หนองจิก"

คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต ๑๒ สมัชชาสุขภาพจังหวัดปัตตานี พชอ.หนองจิก ทต.หนองจิก จับมือร่วมกันพัฒนากลไกเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ เชิญแกนนำท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน อสม. รพ.หนองจิก สสอ. พมจ. และอบจ.ปัตตานีเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสสอ.หนองจิก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

แนะนำกลไก กขป. แนวคิดการประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต คืนข้อมูลกลุ่มเปราะบางทางสังคมที่มีการเก็บข้อมูลโดยศปจ.และบัณฑิตอาสา มีข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ๘๘ คน

ได้ข้อสรุปจัดตั้งกลไก พชต.(คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล)ดำเนินการในพื้นที่ทต.หนองจิก ม.๑,๒และ ๔  ต้องการให้นายกทต.เป็นประธาน  โดยมีกรรมการประกอบด้วยกำนัน ผญ. ประธานชุมชน ๗ ชุมชน  กรรมการมัสยิด ๓ แห่ง วัด ๑ แห่ง  ประธานอสม./อพม. ชมรมผู้สูงอายุ สภาเด็กและเยาวชน  กศน. รพ.สต. กลุ่มอาชีพ
และมีที่ปรึกษา ประกอบด้วยสสอ. ทหาร หน่วยฉก.๔๓๐๔,๔๓๐๕รพ.หนองจิก ปลัดอาวุโส และมีทีมชุดเล็ก  core Team ประกอบด้วยกำนัน/ประธานสภา/ปลัด/อพม.อสม./กศน./ประธานสภา/นักวิชาการกองสาธารณสุขทต.หนองจิก /พัฒนาชุมชน

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการดำเนินการ เน้นผู้สูงอายุทั้งกลุ่มพฤติพลังและกลุ่มเปราะบางทางสังคม

เน้นการประสานบูรณาการข้อมูล การทำแผนมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือ ต่อยอดจากต้นทุนการจัดการด้านสุขภาพที่มีทั้ง LTC กองทุนสุขภาพตำบล มีทั้งนักบริบาลท้องถิ่น รพ.หนองจิก ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯ มุ่งเน้นแก้ปัญหาด้านความยากจน การสร้างงานและรายได้ที่เป็นปัญหาหลัก ยกระดับงานสงเคราะห์มาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้มากที่สุดโดยเฉพาะระดับชุมชน

นัดต่อไปประชุมคณะทำงาน ๓ พ.ย.๖๓ ร่วมกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7553
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง