ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์วัยคนทำงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต11

by siriya @May,23 2018 09.19 ( IP : 110...221 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ เขต 11
 • photo , 1477x1108 pixel , 178,829 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 203,953 bytes.
 • photo , 1040x780 pixel , 69,832 bytes.
 • photo , 344x902 pixel , 45,482 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 204,246 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 147,446 bytes.
 • photo , 1040x780 pixel , 106,629 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 188,117 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 180,965 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 188,523 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 146,757 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 152,853 bytes.

ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คนวัยทำงาน คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)เขตพื้นที่๑๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดชลธีพฤกษาราม ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ได้จัดเวทีประชุมร่วมกันของ กขป.และ พชอ.มีประเด็นอาหารปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน การดูแลผู้งสูงวัยในรูปแบบของเครือข่าย

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1474
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง